Jakie szkoły ukończyli pracownicy Oddziału ZUS w Jaśle?

Korzystając ze swego prawa do informacji (przysługującemu każdemu z nas, także Tobie!), postanowiliśmy zapytać Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle jakie wykształcenie posiadają poszczególni pracownicy tego oddziału. Pół roku temu pytaliśmy o podobne zestawienie Starostwo Powiatowe w Pucku (sprawa wygrana w WSA), a jeszcze wcześniej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (sprawa wygrana w WSA) i Gminę Jedlicze (sprawa wygrana w SKO). Przedmiotowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do ZUS wysłaliśmy 1 stycznia 2018 r. Mamy już pierwsze pisma, z których wynika, że ZUS nie będzie chciał nam tych informacji szybko udostępnić. Szkoda.

Ale do rzeczy…

I. Wniosek z 1. stycznia 2018 r. zawierał prośbę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej na wskazany adres e-mail w zakresie:

– zestawienie pracowników (imiona i nazwiska) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle z podziałem na Wydział/Biuro/Zespół/Stanowisko (itd. w zależności od komórek organizacyjnych w Państwa oddziale) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, oraz w którym wydziale, biurze, zespole itd. dany pracownik jest zatrudniony,
 
wedle przykładowego, poniższego, rekomendowanego przez nas wzoru (jak również tego artykułu: https://www.zaleze.com/jakie-szkoly-i-kierunki-studiow-ukonczyli-pracownicy-urzedu-gminy-jedlicze-po-decyzji-sko-mamy-odpowiedz/):
 
1) Wydział A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Jagielloński) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Śląski)
2) Wydział A – Pracownik Z W – kierunek: ochrona środowiska (Uniwersytet Rolniczy)
3) Wydział B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość
5) Biuro …
6) Zespół A – Pracownik K P – kierunek….
7) Dyrektor, rzecznik prasowy, radca prawny, itp., itd.
 
 
II. Dnia 15 stycznia 2018 r. z ZUS nadeszło drogą elektroniczną pismo z wezwaniem do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej:

Dzień dobry!

Z upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacji i Analiz przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 1 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam

Marzena Miśkiewicz

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Jaśle

Wydział Organizacji i Analiz

Załącznik:
 
 
III. Nie zgodziliśmy się z tym, dlatego tego samego dnia odpisaliśmy, że w przedmiotowej sprawie informacja dotyczy informacji prostej gdyż polega jedynie na sprawdzeniu co ZUS w Jaśle ma w dokumentacji kadrowej i wystarczy odpisać na nasz wniosek. Tu nic nie wymaga szczególnych działań tylko wyciągnięcia z szafy albo z dokumentów elektronicznych informacji publicznej prostej.

Dopisaliśmy, że oczekujemy rozpatrzenia wniosku w ciągu 3 dni. Albo wydania decyzji odmownej. Poprosiliśmy również, żeby nie przeciągać sztucznie sprawy w czasie bo już 14 dni zajęło ZUSowi skierowanie jednozdaniowego pytania do nas o wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego…

IV. 18 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy z ZUS kolejną odpowiedź (drogą e-mailową):

Dodatkowo oprócz pisma załączono pismo stanowiące wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w którym żąda się od nas podania imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i złożenia odręcznego podpisu. 

Szybko na to zareagowaliśmy.

V. Dnia 19 stycznia 2018 r. skierowaliśmy odpowiedź do ZUS w Jaśle, w którym piszemy, że:

Decyzję administracyjną (jeśli chcecie Państwo wydać – bo to nie wynika z otrzymanego pisma z 18 stycznia 2018r.) proszę wydać PILNIE (papierowo) na adres:

{…}

Jeśli chcecie Państwo mojego podpisu, proszę podać adres skrzynki podawczej ePUAP (adres konkretny). Wtedy podpis będzie elektroniczny. Będzie szybciej i taniej.

(…)

Dodaliśmy również, że:

Przesyłanie wzoru o udostępnienie informacji publicznej oraz żądanie jego wypełnienia jest bezprawne, bowiem nie ma to oparcia w żadnym przepisie prawa, zatem jest nielegalne (organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa).

I wnieśliśmy do ZUS o zaprzestanie stosowania takich praktyk.

Czekamy na odpowiedź.

Jak otrzymamy adres skrzynki ePUAP, wówczas dokonamy podpisu elektronicznego, co ułatwi i przyśpieszy mamy nadzieję, wydanie decyzji odmownej.

Jak ZUS dalej będzie blokował dostęp do informacji, wówczas będziemy mogli się odwołać do organu II instancji. 

Chyba, że ZUS nie będzie stawiał oporu i ujawni naszej redakcji wykształcenie swoich pracowników, dzięki czemu mieszkańcy i podatnicy będą mogli ocenić czy na stanowiskach kierowniczych i nie tylko pracują osoby kompetentne, z odpowiednimi kwalifikacjami i ukończonymi studiami/szkołami itp.

Tak jak to miało miejsce w przypadkach na wstępie przywołanych.

VI. Dnia 22 stycznia 2018 r. odpisano nam z ZUS, podając adres skrzynki elektronicznej ePUAP:

Dzień dobry

Z upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacji i Analiz przesyłam adres skrytki ESP do kontaktu z naszym Oddziałem poprzez ePUAP:

/ZUSOJASLO/SkrytkaESP

Z poważaniem
{…}

VII. Tego samego dnia wysłaliśmy przez platformę ePUAP (za pomocą podpisu kwalifikowanego/elektronicznego) raz jeszcze wniosek podpisany.

Czekamy na odpowiedź z ZUS.

Zobacz także:

Nagrody w ZUS w Jaśle w latach 2014-2017: przyznano ponad 12 milionów złotych:

Nagrody w ZUS w Jaśle w latach 2014-2017: przyznano ponad 12 milionów złotych (AKTUALIZACJA)

Źródło fot.: http://polskiobserwator.de/praca/emerytura-laczona-niemcy/


4 komentarze
 1. Mafiozo pisze:

  Mamy informacje?

  • Redakcja pisze:

   Niestety – nie mamy. Sprawa w toku (umorzenie postępowania przez ZUS w Jaśle) i będziemy starali się odwoływać. Konsultacje z prawnikami trwają.
   ZUS w Jaśle postępuje dość nieodpowiedzialnie, bo już orzecznictwo sądowe jasno wskazuje, że wykształcenie pracowników to informacja publiczna podlegająca obowiązkowemu ujawnieniu.
   Przeciąganie w czasie i blokowanie informacji nic nie da. Tylko zwiększa w nas upór, by sprawę doprowadzić do końca oraz kierować kolejne wnioski. Smutne.

 2. Jack pisze:

  Takie życie, ktoś w ZUS ma ból d..y, ze obywatele chca informacji. Polecam masc na bol d..y dla kierownictwa ZUS w Jasle.

 3. Henryk pisze:

  jak mam udowodnić lata pracy co pani Juruś twierdzi ze nie udowodniłem pomimo świadectwa pracy ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.