Jawne nagrody urzędników w Rybniku. W urzędach w powiecie jasielskim i krośnieńskim – nie

Jawnosc_Informacja_PublicznaTo, co jest niemożliwe do ujawnienia w Urzędzie Miasta Jasło i innych urzędach na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego, bez problemu możliwe jest w Rybniku. Prezydent Rybnika udostępnił właśnie listę nagrodzonych w roku 2015 pracowników wraz z podaniem kwot oraz uzasadnienia dla przyznania tych nagród. Wydaje się, że ten włodarz jest dumny ze swoich pracowników i chce się tymi informacjami podzielić z mieszkańcami.

Rybnik jest pierwszym miastem (gminą), które nie miało wątpliwości, że musi podać pełną informację o nagrodach niezależnie od tego, jaki charakter ma praca wykonywana przez poszczególnych pracowników.

Dodatkowo władze Rybnika przed samym udostępnieniem informacji przyjęły stanowisko, że wnioskowane informacje mają charakter informacji publicznej przetworzonej (naszym zdaniem jest to informacja prosta, nie przetworzona). Jednakże, co należy docenić w tym wypadku, uznały, że sama wartość jawności przesądza o tym, że zachodzi „szczególnie istotny interes publiczny”.

W naszej historii nie zdarzyło się jeszcze, żeby sama wartość transparentności przesądziła o konieczności przygotowania i udostępnienia informacji. Docenić należy otwarte i projawnościowe postępowanie władz Rybnika, które powinno być normą dla innych samorządów.

Fragment odpowiedzi UM Rybnika:

usun cover reklama post

Pobierz: pełna odpowiedź UM Rybnik – doc
Pobierz: lista nagród pracowników – pdf – 80mb

usun fragment nagrod

8246626107_955417cb78_h

foto: János Korom Dr. licencja: CC BY-SA 2.0

Źródło: Sieć Obywatelska Watchdog Polska


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.