„Karta Dużej Rodziny” dostępna dla rodzin z gminy Osiek Jasielski

girl-flies-a-kite-764031-mPrzepisy prawne, na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – weszły już w życie. Rodziny z terenu gminy Osiek Jasielski, które mają troje lub więcej dzieci, mogą ubiegać się o Ogólnopolską „Kartę Dużej Rodziny”.

Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej  w Osieku Jasielskim.

Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Formularze wniosków o przyznanie karty są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Osiek Jasielski.

Szczegółowych informacji na temat Karty można uzyskać pod numerem telefonu 13 442 00 05 wewn. 31, oraz na stronie internetowej MPIPS-Karta Dużej Rodziny.

O przyznanie Karty mogą ubiegać się rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym ,albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju- do zniżek na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy PKP itp.

Nazwy instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom dostępna jest na rządowej stronie internetowej (kliknij TUTAJ)

 

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.