Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu wczoraj i dziś

Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu powstało w 1956 roku. Jest to organizacja społeczna, która zawsze służyła pomocą i aktywnie działała w naszej miejscowości współpracując z Sołtysem, Radą Sołecką, Radą Pedagogiczną oraz Komitetem Rodzicielskim, obecnie z Radą Rodzicielską.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu działało prężnie poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów takich jak: kursy gotowania, pieczenia, kursy krawieckie. Również organizowane były kursy prowadzone przez lekarzy z Gminnego Ośrodka Zdrowia na temat ochrony zdrowia oraz przez lekarzy weterynarii dotyczące prawidłowego chowu zwierząt i szkolenia z zakresu ekologicznej uprawy roślin i warzyw. W okresie wakacyjnym organizowano tzw. dziecińce, gdzie dzieci przebywały pod opieką osób mających odpowiednie kwalifikacje. Dzieci miały zapewnione posiłki, spacery i wesołą zabawę. Panie z KGW zajmowały się również przygotowywaniem imprez dla dzieci i dorosłych tj. zabawy choinkowe, mikołajki, Dzień Dziecka i organizowały różnego rodzaju akademie. Każdego roku odbywały się dożynki – święto rolników, w których uczestniczono poprzez przygotowywanie plonów dożynkowych i wypiek chleba.

Pierwszymi zasłużonymi przewodniczącymi KGW w Załężu, które pracowały społecznie i udzielały się dla naszej miejscowości były kolejno: Pani Maria Malinowska w latach 1956- 1982 i Pani Zofia Witusik w latach od 1982 do 2007.

Dnia 3 listopada 2007 roku zastał powołany nowy zarząd KGW w Załężu w składzie:

Przewodnicząca – Marta Łaba

Zastępca przewodniczącej – Barbara Brągiel

Skarbnik – Dorota Czyżowicz

Sekretarz – Małgorzata Brniak

Od czasu powołania nowej organizacji członkinie KGW w Załężu również aktywnie uczestniczą w rożnych uroczystościach, które propagują kultywowanie folkloru i sztuki ludowej (dożynki, Święto chleba). Biorą udział w różnych pokazach ,wystawach, spotkaniach, targach, zwłaszcza tych, które służą promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.

Koło Gospodyń Wiejskich poszerza współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na wsi a zwłaszcza ze szkołami, Radami Sołeckimi, Radami Gmin i świetlicami.

Panie z KGW także organizują zabawy choinkowe, andrzejki, spotkania z okazji Dnia Kobiet, spotkania wigilijno-opłatkowe. Największą imprezą kulturalno – rozrywkową, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez jest Piknik Rodzinny organizowany od 2008 r. przez KGW w Załężu i Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim. Celem tej imprezy jest promocja naszej miejscowości, rozwój społeczny i kulturalny, integracja środowiska lokalnego oraz kultywowanie naszych polskich tradycji.

Źródło:
Marta Łaba


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.