Kontakt do radnych Gminy Osiek Jasielski

W związku z naszym artykułem dotyczącym braku udostępnienia przez UG Osiek Jasielski danych kontaktowych do radnych gminy, uprzejmie informujemy, iż skontaktował się z naszą redakcją radny z Samoklęsk – Tadeusz Łącki, który przekazał kontakt do siebie dla mieszkańców gminy Osiek Jasielski.

Artykuł, w którym opisaliśmy powyższą sytuację znajduje się pod linkiem: Radni Gminy Osiek Jasielski nie wyrazili zgody na udostępnienie kontaktu dla mieszkańców

Radny Tadeusz Łącki był wyraźnie zdziwiony sytuacją, która zaistniała gdyż jak twierdzi nigdy nie utrudniał mieszkańcom kontaktowania się z jego osobą przez telefon czy e-mail.

Niedługo skontaktujemy się z UG Osiek Jasielski w celu wyjaśnienia całej sytuacji odmowy udzielenia naszemu portalowi bazy telefonów bądź adresów e-mail radnych dla mieszkańców gminy Osiek Jasielski z powodu braku wyrażenia przez radnych  zgody na udostępnienie tego kontaktu.

O odpowiedzi poinformujemy naszych czytelników.

Tymczasem podajemy informacje, które zostały nam przekazane.

Radni Gminy Osiek Jasielski, którzy udostępnili redakcji kontakt do siebie:

 

1. Tadeusz Łącki – Samoklęski
Numer telefonu: 698 838 566
E-mail: tadeuszc0@gmail.com

Zachęcamy pozostałych radnych Gminy Osiek Jasielski do udostępnienia swoich danych kontaktowych pod numerem telefonu 517 542 476 bądź adres e-mail:


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.