Kontakt do radnych miejskich Krosna (telefony, e-maile, terminy dyżurów)

Dyzury_RadniKrosno24 listopada 2015 r. skierowaliśmy do Urzędu Miasta Krosna wniosek o udostępnienie informacji m.in. na temat adresów e-mail i telefonów kontaktowych do radnych Rady Miejskiej Krosna oraz miejsca i terminów odbywania dyżurów dla mieszkańców. Odpowiedź z miasta nadeszła 3 grudnia 2015 r. Poniżej możecie zobaczyć dane, które otrzymaliśmy. Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami miasta Krosna a radnymi, którzy zostali przez nich wybrani w demokratycznych wyborach. Chcemy, aby mieszkańcy Krosna mieli realny wpływ na to, co się dzieje w mieście właśnie poprzez łatwy kontakt ze swoimi radnymi miejskimi.

Nasz wniosek skierowany w tej kwestii do Urzędu Miasta Krosna brzmiał:

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3a Prawa prasowego oraz na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) proszę o niezwłoczne udostępnienie w formie e-maila na adres redakcja(at)zaleze.com w wersji przeszukiwalnej cyfrowo informacji publicznej (dopuszczalne w formie pliku DOC, ODT, XLS, itp.) w kwestii:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Rady Miejskiej w Krośnie dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, strona www, Facebook, Twitter, itp. – jeśli są urzędowi znane i je posiada) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców powiatu/przedstawicieli prasy z danym radnym.

Proszę, aby powyższe informacje były aktualne na dzień udostępnienia informacji (weryfikacja tych danych bezpośrednio przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek).

___

Odpowiedź w sprawie kontaktu do radnych zawierająca ich adresy e-mail (przydzielone przez UM Krosno) oraz telefony, ale tylko służbowe do Urzędu, nadeszła 3 grudnia 2015 r.:

_____
OK.1431.117.2015.F

   W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany drogą elektroniczną w dniu 24 listopada 2015 r. informuję, że dane dotyczące możliwości skontaktowania się mieszkańców Krosna z radnymi Rady Miasta Krosna (numer tel./fax do Biura Rady, adres e-mail Biura Rady, imiona i nazwiska radnych, ich adresy e-mailowe oraz miejsce i czas pełnienia dyżurów przez poszczególnych radnych) dostępne są na stronie: www.krosno.pl – zakładka: Dla Mieszkańców – Samorząd – Rada Miasta. Podaję link: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/samorzad/rada-miasta/radni/.
   Informacje dotyczące pełnienia dyżurów przez poszczególnych radnych umieszczone są również na stronie: www.bip.umkrosno.pl – zakładka: Władze Miasta  – Rada Miasta – Kadencja 2014-2018 – Kontakt. Podaję link: http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-375.

Maciej Gernand
Urząd Miasta Krosna

_____

Sprawdziliśmy. Adresy e-mail co prawda do radnych są, zdjęcia także, co należy docenić, ale niestety brak numerów telefonów komórkowych do radnych, a z dyżurów to tylko pięciu radnych je pełni dla mieszkańców/wyborców.

Poniżej skan ze strony UM Krosna:

PREZYDIUM RADY MIASTA

 

ZBIGNIEW KUBIT
Samorządne Krosno
Przewodniczący Rady Miasta Krosna

– Członek Komisji Edukacji,

 

e-mail: kubit.zbigniew@um.krosno.pl

_

_

 

ZDZISŁAW DUDYCZ
Samorządne Krosno
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

 

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

 

e-mail: dudycz.zdzislaw@um.krosno.pl

 

 

 

KAZIMIERZ MAZUR
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna

 

– Członek Komisji Edukacji,

– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

e-mail: mazur.kazimierz@um.krosno.pl

 

 

Radni Miasta Krosna (Kadencja 2014-2018)

 

 

STANISŁAW BUCZYŃSKI
Samorządne Krosno
– Członek Komisji Rewizyjnej,

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,

– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
e-mail: buczynski.stanislaw@um.krosno.pl

_

 

 

STANISŁAW CZAJA
Samorządne Krosno
– Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

– Członek Komisji Mieszkaniowej,
e-mail: czaja.stanislaw@um.krosno.pl

_

 

 

ANNA DUBIEL
Samorządne Krosno

 

– Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

 

e-mail: dubiel.anna@um.krosno.pl

 

 

PIOTR GRUDYSZ 
Samorządne Krosno

 

– Przewodniczący Komisji Edukacji,

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

 

e-mail: grudysz.piotr@um.krosno.pl

 

 

ROBERT HANUSEK 
Samorządne Krosno

 

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,

– Członek Komisji Urbanistyki i Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

e-mail: hanusek.robert@um.krosno.pl

 

 

JERZY LORENC
Samorządne Krosno

 

– Przewodniczący Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Samorządu i  Ochrony  Środowiska,

– Członek Komisji Rewizyjnej,

– Członek Komisji Edukacji,
e-mail: lorenc.jerzy@um.krosno.pl

 

 

MARIA MOSKAL
Samorządne Krosno

 

– Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej,

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

e-mail: moskal.maria@um.krosno.pl

 

 

MARCIN NIEPOKÓJ
Samorządne Krosno

 

– Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej,

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

e-mail: niepokoj.marcin@um.krosno.pl

 

 

GRZEGORZ RACHWAŁ
Samorządne Krosno

 

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,

– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

e-mail: rachwal.grzegorz@um.krosno.pl

 

 

WITOLD SKIBA
Samorządne Krosno
– Członek Komisji Rewizyjnej,

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,

– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
e-mail: skiba.witold@um.krosno.pl

_

 

 

DARIA BALON
Platforma Obywatelska


– Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

e-mail: balon.daria@um.krosno.pl

_

 

 

TOMASZ BIAŁY
Platforma Obywatelska
– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

– Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
e-mail: bialy.tomasz@um.krosno.pl

_

 

 

JANUSZ HEJNAR
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,

– Członek Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

 

e-mail: hejnar.janusz@um.krosno.pl

 

 

BOGDAN JÓZEFOWICZ
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

– Członek Komisji Budżetowo-Finansowej,
e-mail: jozefowicz.bogdan@um.krosno.pl

_

 

PAWEŁ KRZANOWSKI
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

e-mail: krzanowski.pawel@um.krosno.pl

_

 

 

ADAM PRZYBYSZ
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

– Członek Komisji Edukacji,

– Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

 

e-mail: przybysz.adam@um.krosno.pl

 

BOGUMIŁA ROMANOWSKA
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

– Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

– Członek Komisji Mieszkaniowej,

 

e-mail: romanowska.bogumila@um.krosno.pl

 

SŁAWOMIR BĘBEN
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

– Członek Komisji Rewizyjnej,

– Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska,

– Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

 

e-mail: beben.slawomir@um.krosno.pl

 

BIURO RADY

Rada Miasta Krosna
ul Staszica 2
38-400 Krosno
tel./fax: 13 47 43 610

br@um.krosno.pl

 

DYŻURY  RADNYCH

III kwartał 2015 r.

 

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

PLAN PRACY RADY MIASTA KROSNA NA 2015 rok

pobierz plik

Dyzury_RadniKrosno

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.