Kontrole w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski 2012-2015. Korekta finansowa nałożona przez Urząd Marszałkowski

DokumentyNie tak dawno pisaliśmy o tym, że organy administracji publicznej, takie jak Urząd Gminy Osiek Jasielski, mają obowiązek publikowania w Biuletynach Informacji Publicznej m.in. dokumentacji „przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”. Mówi o tym ustawa o dostępie do informacji publicznej, a dokładniej art 8. (patrz: USTAWA). Niestety w BIP Gminy Osiek Jasielski nie ma udostępnionej tej dokumentacji, dlatego też zwróciliśmy się z prośbą o ich publikację lub przesłanie skanów na redakcyjną skrzynkę. 

O naszym wniosku pisaliśmy w artykule z dnia 27 kwietnia 2015 r. -> Brak informacji w BIP o przebiegu i efektach kontroli w UG Osiek Jasielski oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

To, jak ważne jest publikowanie w BIP dokumentów z kontroli zapewne mogą powiedzieć sami radni gminy, którzy stanowią w gminie prawo oraz kontrolują działania wójta. Obywatele, którzy głosowali na wójta, również mają prawo wiedzieć jak zarządzana jest gmina i jakie są efekty różnego rodzaju kontroli.

By radni i mieszkańcy mogli kontrolować, należy mieć pełny obraz sytuacji w gminie, w tym również wgląd do dokumentacji z kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych) przeprowadzanych w urzędzie oraz jednostkach gminnych. Stąd nasza prośba do urzędu.

Urząd w odpowiedzi na nasz wniosek, przekazał pismo wraz z załączoną płytą CD ze skanami dokumentacji kontrolnej z lat 2012-2013.

Co do dokumentów z kontroli za lata 2014-2015, przedłużono termin do 19 maja 2015 r. 

Ale niestety, jest już prawie czerwiec, a obiecanych dokumentów wciąż nie otrzymaliśmy.

Mieliśmy nadzieję na terminową realizację wniosku, jednak ponownie okazuje się, że prawo nie obowiązuje Wójta Gminy Osiek Jasielski. (Zobacz AKTUALIZACJĘ artykułu poniżej).

Przypomnijmy sytuację sprzed kilku dni. Jedną sprawę o bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej już w WSA przegrał: Wójt Gminy Osiek Jasielski zobowiązany przez WSA w Rzeszowie do udzielenia odpowiedzi na wniosek obywatela

Wedle przepisów prawa również nam przysługuje w tej chwili skarga na bezczynność do WSA w Rzeszowie.

Tymczasem przekazujemy linki do otrzymanej dokumentacji kontrolnej z lat 2012-2013, które do tej pory nie zostały opublikowane w BIP Gminy Osiek Jasielski.

Robimy to zatem na swojej stronie my.

Otrzymane przez nas dokumenty z Gminy są pogrupowane w niezbyt czytelny sposób (brak całościowego pogrupowania dokumentacji kontrolnej w kolejne lata, podziału na rodzaje kontroli, itp.).

Staraliśmy się tę dokumentację uporządkować na tyle, na ile było to możliwe. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Kontrole z lat 2012-2013:

1. Podkarpacki WIOŚ

2. Podkarpacki WIOŚ 2

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

4. Wojewoda Podkarpacki

5. Archiwum Państwowe w Rzeszowie

6. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

7. Najwyższa Izba Kontroli w Rzeszowie

8. Wojewoda Podkarpacki

9. Podkarpacki WIOŚ

10. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

11. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 2

12. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 3

13. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 4

14. WUP – zakończenie 1

15. WUP – zakończenie 2

16. WUP – zakończenie 3

17. WUP – zalecenia pokontrolne 1

18. WUP – zalecenia pokontrolne 2

W międzyczasie uzyskaliśmy Protokół z kontroli przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Rzeszowie dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski” :

Informacja pokontrolna projektu

Załączniki do Informacji pokontrolnej projektu

Ze względu na nieprawidłowości tam zawarte, polecamy lekturę całości, ale wnioski z kontroli są takie, że nastąpi(ła) istotna korekta dofinansowania:

Korekty_Osiek_Jasielski

Czy Szanowni Radni Gminy Osiek Jasielski dbający o finanse gminy zechcieli by – w imieniu mieszkańców, których reprezentują – zapytać Wójta Gminy Osiek Jasielski jakie te korekty będą mieć (mają) przełożenie dla budżetu gminy, w której żyją mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski?

AKTUALIZACJA (1 czerwca 2015 r.):

W dniu dzisiejszym na płycie CD odebraliśmy c.d. dokumentów kontrolnych, za lata 2014-2015, które zgodnie z pismem z Urzędu Gminy mieliśmy otrzymać do dnia 19 maja 2015 r.

Postaramy się je szybko dla Państwa udostępnić, tak jak te powyższe z lat 2012-2013.

AKTUALIZACJA (2 czerwca 2015 r.):

Udostępniamy otrzymane wczoraj z UG Osiek Jasielski dokumenty.

Kontrole 2014-2015:

1. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

2. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 2

3. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 3

4. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 4

5. Państwowa Inspekcja Pracy (Rzeszów)

6. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 5

7. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 6

-> Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski na informację pokontrolną

8. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 7


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.