Liczba pracowników Urzędu Gminy Jedlicze w latach 2010-2016 – wniosek i odpowiedź

Jedlicze01Urząd Gminy Jedlicze zatrudnia 62 pracowników, w tym oprócz burmistrza, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza, 5 kierowników referatów, 1 doradcę, 21 inspektorów, 4 podinspektorów i 6 referentów. 6 osób pełni funkcję pomocy administracyjnej. Pracują tam też m.in. 2 sprzątaczki, 2 gońców, archiwista, informatyk i magazynier. Do tego 7 pracowników robót publicznych. Na koniec 2010 roku w UG Jedlicze pracowały 52 osoby, na dzień 5 lipca 2016 r. – osób tych było 62. Po szczegóły odsyłamy do poniższego artykułu i zestawienia otrzymanego od zastępcy burmistrza Ryszarda Zagórskiego.

Przypomnijmy, 27 czerwca 2016 roku postanowiliśmy zapytać Urząd Gminy Jedlicze o stan osobowy w poszczególnych latach od roku 2010 aż do 2016.

Nasz wniosek złożony drogą elektroniczną (e-mail) brzmiał:

Uprzejmie proszę o przesłanie niezwłocznie na adres {…} informacji publicznej, w której ujęte będzie:

Ilość osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedliczu wg stanu na dzień:
– 31.12.2010 r.
– 31.12.2011 r.
– 31.12.2012 r.
– 31.12.2013 r.
– 31.12.2014 r.
– 31.12.2015 r.
– 31.01.2016 r.
– 31.05.2016 r.
– oraz na dzień odpowiedzi na ten wniosek o informację.

z podziałem na stanowiska urzędnicze, pomoc administracyjną, konserwatorów, kierowców, gońców etc.

___

Odpowiedź z urzędu przyszła 8 lipca 2016 r.

Jedlicze_OdpowiedzStan

Załącznik:

Jedlicze01 Jedlicze02 Jedlicze03 Jedlicze04 Jedlicze05 Jedlicze06

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.