Lista pracowników Urzędu Gminy Jasło (e-mail, telefon, nr pokoju, komórka organizacyjna)

Lista_Gmina2Dnia 21 września 2015 roku zwróciliśmy się m.in. do Urzędu Gminy Jasło o przesłanie wykazu imion i nazwisk pracowników, służbowych adresów e-mail, numerów telefonów oraz pokoi wraz z podaniem nazwy stanowiska służbowego oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę, że na stronie tych urzędów brak takiego wykazu do kontaktu z urzędnikami. Poza tym takie wykazy zapewne odciążą sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta, powiatu oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście).

Wcześniej o takie wykazy prosiliśmy m.in. Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Urząd Miasta Jasło ->

Lista pracowników Urzędu Miasta Jasło i Starostwa Powiatowego w Jaśle (AKTUALIZACJA)

Poprosiliśmy, by informacja nam udzielona została przesłana w wersji przeszukiwalnej maszynowo (pliki formatu .xls, .doc, .odt, itp.).

I tak oto wygląda odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

Odpowiedz_GminaJaslo

Lista_Gmina1

Lista_Gmina2

Lista_Gmina3

Poprosiliśmy Urząd Gminy Jasło by ten wykaz widniał również w Biuletynie Informacji Publicznej.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.