Lista pracowników Urzędu Miasta Jasło i Starostwa Powiatowego w Jaśle (AKTUALIZACJA)

Lista_Pracownikow_JasloDnia 3 marca 2015 roku zwróciliśmy się m.in. do Urzędu Miasta Jasło oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle o przesłanie wykazu imion i nazwisk pracowników, służbowych adresów e-mail, numerów telefonów oraz pokoi wraz z podaniem nazwy stanowiska służbowego oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę, że na stronie tych urzędów brak takiego wykazu do kontaktu z urzędnikami. Poza tym takie wykazy zapewne odciążą sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta, powiatu oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście). AKTUALIZACJA

Poprosiliśmy, by informacja nam udzielona została przesłana w wersji przeszukiwalnej maszynowo (pliki formatu .xls, .doc, .odt, itp.).

I tak oto wyglądają odpowiedzi, które otrzymaliśmy.

UM JASŁO

UM Jasło w odpowiedzi z dnia 16 marca 2015 r. przesłał nam zaktualizowany wykaz pracowników:

>> Wykaz pracowników Urzędu Miasta Jasło

Zobacz aktualizację na dole artykułu.

_____

Lista_Pracownikow_Jaslo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

Tego samego dnia nadeszła odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. Wykaz pracowników można pobrać stąd:

>> Wykaz pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle

___

AKTUALIZACJA (9 czerwca 2015 r.):

Urząd Miasta Jasło opublikował zaktualizowany (po reorganizacji) wykaz pracowników urzędu z numerami pokoi, telefonami oraz e-mailami:

>> Wykaz pracowników Urzędu Miasta w Jaśle

Zobacz także:

Wnioski o udostępnienie wykazów pracowników zatrudnionych w urzędach (AKTUALIZACJA)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.