Lista pracowników Urzędu Miejskiego Lubień Kujawski, którzy otrzymali nagrody w 2014 i 2017 r.

[AKTUALIZACJA 3 marca 2018 r.] W nawiązaniu do otrzymanej niedawno na nasz wniosek informacji publicznej w zakresie sumy nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (od 2015 r.), wynagrodzenia brutto (za miesiąc październik 2017 r.) a także zestawienia pracowników ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły, postanowiliśmy dopytać jeszcze o kwestie dotyczące nagród/premii przyznanych tym wszystkim pracownikom za rok 2014 (poprzedni rok wyborczy) i 2017. Informacje te dotarły do nas w dniu dzisiejszym, czyli po 12 dniach od złożenia wniosku. Poniżej pełna lista osób z imionami, nazwiskami oraz kwotami brutto otrzymana z UM Lubień Kujawski. Dopytaliśmy dziś jeszcze o uzasadnienia tych nagród. Uważamy, że skoro gospodarka środkami publicznymi jest jawna (art. 33 ustawy o finansach publicznych), to podatnicy mają prawo wiedzieć komu i w jakiej wysokości przyznawane są nagrody w urzędach.  

Zanim przejdziemy do samej informacji o nagrodach za lata 2014 i 2017 (imiona, nazwiska, stanowiska służbowe, kwoty brutto w zł), przypomnijmy jeszcze sprawę sprzed kilku dni, na którą uzyskaliśmy już pełną odpowiedź po wygranej w SKO we Włocławku:

Korzystając z prawa do informacji, wnioskiem z 8 listopada 2017 r. wnieśliśmy do Burmistrza Lubienia Kujawskiego (województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski) zapytanie o udostępnienie informacji publicznej sumy nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia odpowiedzi na ten wniosek, wynagrodzenia brutto za miesiąc październik 2017 r. każdego z pracowników UM Lubień Kujawski pełniących funkcje publiczne (czyli wszystkich prócz tych nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, palacz c.o., kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu/stanowiska radcy prawnego/USC, itp.) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia. a także zestawienie pracowników UM Lubień Kujawski pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Referat/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przez nas wzoru. Informację otrzymaliśmy, ale nie obyło się bez odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

LINK: https://www.zaleze.com/suma-nagrod-i-premii-wynagrodzenia-miesieczne-oraz-wyksztalcenie-pracownikow-urzedu-miejskiego-lubien-kujawski/

Tymczasem…

I. Nasz wniosek z 28 stycznia 2018 r. brzmiał następująco:

Wnoszę jednocześnie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie sum nagród/premii dla wszystkich wskazanych osób z ostatniej Państwa odpowiedzi (mail poniższy z 26 stycznia 2018 r.) odpowiednio dla roku 2014 oraz roku 2017.

II. Dziś przesłano nam odpowiedź drogą elektroniczną:
Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek z dnia 29.01.2018 r.
Danuta Bujalska
insp.ds kadr i płac
Załącznik (dla powiększenia, należy kliknąć w poniższe skany):
 
===
Dziękując UM Lubień Kujawski za wykonanie wniosku (ku chwale jawności!), w odpowiedzi na powyższe informacje zawnioskowaliśmy dziś jeszcze o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej uzasadnień dla przyznania tym wszystkim osobom nagród w tych wysokościach (dla pełnego obrazu: kto, za co i dlaczego).
Bo sama kwota nie zawsze jest wyznacznikiem tego, jak ktoś pracuje. Ważne jest bowiem jeszcze uzasadnienie: za co się tę nagrodę de facto przyznaje.
Podobnie zresztą jest gdy nagradza się sportowca medalem za świetne wyniki (uzyskane miejsce na podium), albo ucznia za ponadprzeciętne wyniki w nauce („czerwony pasek”, stypendium, itp.).
Wydaje się, że taka sama zasada obowiązuje i tutaj.
 
Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, umieścimy ją w tym artykule.
 
Jednocześnie zachęcamy Was do korzystania ze swojego prawa do informacji, do wiedzy o świecie. Przecież jeszcze nie tak dawo sami nauczyciele uczyli Was tego w szkole, by zdobywać jak najszerszą wiedzę o życiu, o otaczającym Was świecie…
 
Kazdy bowiem może wysłać wniosek (np. elektronicznie – e-mailem), ustnie czy listem papierowym, nie podając nawet swoich danych osobowych! Tak! Anonimowo!
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma Wam te informacje przekazać i to w takiej formie, w jakiej Wy wskazaliście we wniosku (czy to na maila, czy ustnie, czy np. listem poleconym do domu).
Powodzenia we wnioskowaniu!
 
AKTUALIZACJA (3 marca 2018 r.):
 
9 lutego 2018 r. po otrzymaniu informacji o nagrodach, zapytaliśmy Burmistrza Lubienia Kujawskiego o:
o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej uzasadnień dla przyznania tym wszystkim osobom nagród w tej wysokości.
Odpowiedź otrzymaliśmy 23 lutego 2018 r. (skany prezentujemy poniżej), za co dziękujemy:
 
Dzień dobry
 
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek z dnia 12.02.2018 r.
 
Danuta Bujalska
insp.ds kadr i płac
 

3 komentarze
 1. Ola z magisterium pisze:

  No coż, co za natura kłamczuszka. Miało być jawnie. Pan burmistrz zataja fakt zatrudnienia na stanowisku pomocy administracyjnej sławnej Oli bez matury.

 2. Ola z magisterium pisze:

  Co radzicie, co zrobić? mam dokument podpisany przez burmistrza, potwierdzający, że zatrudnił on w 2017 r pannę Olę ale już w odpowiedzi na zapytanie redakcji burmistrz zataja fakt zatrudnienia panny bez matury.

  • Redakcja pisze:

   Proponujemy tak: zapytać Burmistrza elektronicznie i dać do wiadomości wszystkich radnych. Jak będzie odpowiedź, to opublikować i przesłać do nas. Jak nie będzie odpowiedzi, to proszę przyjść na sesję i poprosić o odpowiedź Burmistrza do kamery.
   W razie problemów – WSA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.