Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz Mapa Wydatków Państwa

mapa_wydatków_państwaPrzedstawiamy Państwu dwie mapy. Jedna z nich to Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, stanowiąca serwis internetowy, który skupia informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie w okolicy. W aplikacji umieszczonych zostało ponad 5000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące bezpłatnej pomocy prawnej.

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dostarcza również informacji na temat rodzajów instytucji, które świadczą w Polsce poradnictwo i specyfiki ich funkcjonowania.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/6HLHK-5Ngx0″]

Zobacz: Mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Z kolei Mapa Wydatków Państwa stworzona przez Fundację Republikańską to kompleksowe opracowanie ilustrujące szczegółowo wszystkie wydatki sektora publicznego.

Na Mapie zostały skonsolidowane i uporządkowane wydatki:

  • budżetu państwa
  • samorządów
  • funduszy ubezpieczeń społecznych
  • funduszy celowych
  • agencji i innych instytucji publicznych

zrealizowane w 2011 roku. W zestawieniu pominięto największe transfery wewnątrz sektora publicznego oraz wydatki finansowane ze środków europejskich.

mapa_wydatków_państwa

Zobacz: Mapa Wydatków Państwa

Prezentowane na Mapie dane pochodzą przede wszystkim ze „Sprawozdania z Wykonania Budżetu Państwa” za 2011 rok oraz z informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa za 2011 rok przygotowywanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wiele danych nie uwzględnionych w tych dokumentach pochodzi ze sprawozdań przygotowywanych przez wymienione na Mapie instytucje bądź też zostały uzyskane w drodze korespondencji i zapytań o informację publiczną. Źródłem danych makroekonomicznych dotyczących sektora publicznego w 2011 r. jest notyfikacja fiskalna GUS z dnia 23.04.2012 r. sporządzona zgodnie z metodologią ESA95 stosowaną przez Komisję Europejską.

Mapa Wydatków powstała w lipcu i sierpniu 2012 roku.

Źródło:
www.mapawydatkow.pl | www.mapaporadnictwa.org


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.