Nagranie AUDIO i protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku

protokół ugOprócz nagrania AUDIO z sesji, przedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr V/2015 z Sesji  Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że w porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące likwidacji czterech szkół podstawowych w gminie. Na początku sesji, na pytanie przewodniczącego: „Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?” tylko jeden radny wyraził sprzeciw… (nie znamy imienia i nazwiska, bo nie ma tego zaznaczone w protokole, ani nie ma nagrania video).

Dlaczego? Nie wiemy, ale to ciekawe, który z radnych i z jakiego powodu jest przeciwny nagrywaniu sesji rady gminy.

Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku:

(plik do pobrania TUTAJ)

Zawnioskowaliśmy do urzędu o udostępnienie zapisu AUDIO z tej sesji, i go otrzymaliśmy.

Każdy, kto nie mógł uczestniczyć w tej sesji, może ją sobie teraz odsłuchać.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=jCSA4TgZhLw”]

W trakcie punktu Wolne wnioski i zapytania na sesji (fragment nagrania: 01:23:40) Wójt Gminy Osiek Jasielski wypowiedział się na temat wniosków o informację publiczną składanych do Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim przez redakcję portalu zaleze.com. W udostępnionym protokole z sesji możemy przeczytać:

Wójt – Wysoka Rado, jak zapewne wszystkim wiadomo, funkcjonuje na naszym terenie portal internetowy: www.zaleze.com . Bardzo dobrze, że istnieje, choć zaskoczyła mnie ostatnio informacja, że Wójt Gminy Osiek Jasielski nie odpowiada na zapytania prasy. Dotyczyło to w szczególności tego, że mieszkańcy nie zapoznali się z treścią projektów uchwał przed Sesją. Ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi jasno, że na każde zapytanie Urząd Gminy musi odpowiedzieć w ciągu czternastu dni. Na każde zapytanie czy wniosek o udzielenie informacji publicznej odpowiadamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego informacja zamieszczona na portalu jest nieprawdziwa. Zawsze wyrabiamy się w ustawowym terminie czternastu dni. Informacje o Sesjach są zamieszczane na stronach BIP. Czuwa nad tym zarówno Przewodniczący Rady, P. Sekretarz jak i cała obsługa. Urząd Gminy jest zobowiązany do tego, by udostępniać informację publiczną. Są jednak sytuacje kiedy tego jest bardzo dużo. Staramy się to jednak robić na bieżąco.
=====

KOMENTARZ REDAKCYJNY:

 

Pragniemy przypomnieć, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje w art. 13, że udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki:

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

(…)

W dodatku w art 3 ust. 2 ustawy o u.d.i.p wskazuje na:

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Przypomnijmy. W artykule z dnia 11 lutego 2015 r., do którego na lutowej sesji odniósł się Wójt (czytaj: Wójt Gminy Osiek Jasielski nie odpowiada na zapytania prasy. Mieszkańcy nie poznali treści projektów uchwał przed sesją) napisaliśmy, że zawnioskowaliśmy do UG Osiek Jasielski o udostępnienie projektów uchwał na najbliższą sesję nadzwyczajną w dniu 5 lutego 2015 r., ewentualnie o wskazanie linka do BIP Gminy Osiek Jasielski, gdzie te projekty się znajdują.

Podkreślić należy, że ogłoszenie o sesji w dniu 5 lutego 2015 r. pojawiło się w BIP dopiero 3 lutego 2015 r. – stąd potrzeba „niezwłocznej” odpowiedzi ze strony urzędu i udostępnienia nam projektów uchwał jeszcze przed sesją.

Dzięki temu moglibyśmy je opublikować na stronie zaleze.com, a mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. Niestety, pomimo, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej takie dokumenty należy udostępniać niezwłocznie, projekty uchwał nadeszły już do nas po sesji, i to dopiero dnia 16 lutego 2015 r.

Czy tak należy traktować prasę, której rolą jest informowanie obywateli, mieszkańców gminy o ważnych dla nich sprawach? W jaki sposób mieszkańcy mogą się dowiedzieć co będzie uchwalane na najbliższej sesji, skoro w BIP Gminy Osiek Jasielski, ani na wniosek prasy nie są przed sesją udostępniane projekty uchwał?

Jest to według nas poważne uchybienie funkcjonowania urzędu. Warto też przypomnieć, że UG Osiek Jasielski najczęściej na nasze inne wnioski o informację publiczną odpowiada(ł) w ostatni dzień (czyli 14 dni po otrzymaniu wniosku), albo już po terminie.

Wójt w trakcie sesji powiedział, że: „Na każde zapytanie czy wniosek o udzielenie informacji publicznej odpowiadamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego informacja zamieszczona na portalu jest nieprawdziwa„.

Otóż nie jest to prawda, że na każdy wniosek urząd odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przykładem jest choćby nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 28 sierpnia 2014 r., na które do dziś Wójt nie odpowiedział.

We wniosku tym poprosiliśmy o udostępnienie:

  • Umowa z wykonawcą (czytelny skan w formie pliku pdf/jpg, lub podobnego) ”Fudali”  Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 36-060 Rogoźnica 97 A, której przedmiotem była „Budowa altany biesiadnej w miejscowości Załęże”.
  • Jeśli dokonywane były zmiany umowy z Wykonawcą, proszę o przesłanie aneksu(ów) do niej
  • Protokół odbioru wykonanych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonym przy udziale Wykonawcy określającym zakres rzeczowy wykonanych robót wynikających z umowy (komisja odbioru końcowego ustanowiona Zarządzeniem nr 49/2014 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 21 sierpnia 2014 r.)
  • Wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancyjny, określający szczegółowe warunki gwarancji jakości
  • Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przedmiotowym zadaniem (14 ust. 4 projektu umowy).

Z tego miejsca informujemy, że wobec ponad półrocznej zwłoki w udostępnieniu informacji publicznej, jesteśmy zmuszeni skierować na Wójta Gminy Osiek Jasielski skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Z innych źródeł mamy informację, że inny obywatel również złożył kilka dni temu skargę na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej przez Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Szanowni Czytelnicy, wygląda na to, że chyba nie jest do końca tak, jak Wójt Gminy twierdzi.

Do sprawy wrócimy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.