Nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle

StarostaJasielski_NagrodyIle jest pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle, ile z nich pełni funkcje publiczne, kto, ile oraz za co (uzasadnienie) otrzymał nagrodę w roku 2012, 2013, 2014 oraz 2015, jaka jest suma wypłaconych nagród w ostatnich 12 latach? O to zapytaliśmy tydzień temu Starostę Jasielskiego. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, która świadczy o tym, że obywatele, mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć kto konkretnie z pracowników starostwa, w jakiej wysokości, oraz za co otrzymał nagrodę. Mimo tego, że to są środki publiczne, które pochodzą m.in. z Waszych podatków, starosta chce byśmy zmienili treść wniosku.

 

Treść merytoryczna wniosku wysłanego elektronicznie (mail):

 

Na podstawie art. 3a Prawa prasowego, uprzejmie proszę o udostępnienie informacji na wskazany adres e-mail: redakcja@zaleze.com w formie przeszukiwalnej/odczytywalnej maszynowo, np. pliki ODT, DOC, XLS, PDF (ale nie zamknięty format czyli nie skan, nie obrazek) w zakresie:

1) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle pracowników
2) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle pracowników pełniących funkcje publiczne (proszę tutaj szczególnie zważyć na artykuł 115 Kodeksu Karnego)

3) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle, którzy: pełnią funkcje publiczne, czyli z wyłączeniem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe/techniczne (zobacz: art. 115 Kodeksu Karnego) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, kwoty nagrody/premii i uzasadnienia przyznania tej nagrody w danym roku.
4) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle, którzy nie pełnią funkcji publicznych, wedle wzoru:

Pracownik A – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii XXXX złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik B – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii YYYY złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik C – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii ZZZZ złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody

(bez podawania imion i nazwisk)

5) wysokości przyznanych w ostatnich 12 latach nagród włączając rok 2015 (suma w złotych podzielona na poszczególne lata) dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

___

Oto odpowiedź od Starosty Jasielskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.:

StarostaJasielski_Nagrody

StarostaJasielski_Nagrody2

Nie rozumiemy, dlaczego organy władzy publicznej tak bardzo chcą ukrywać komu, za co i w jakiej wysokości przyznają swoim pracownikom nagrody. Przecież to powinien być powód do dumy, że ma się takich wzorowych i wyróżniających się pracowników.

Kiedy przez władze nagradzani są sportowcy, trenerzy, nauczyciele (zobacz: Nagrody Zarządu Powiatu wręczone) , zdolni uczniowie – wręczane są gratyfikacje finansowe, dyplomy, medale, kwiaty, zapraszane są media.

A gdy chodzi o nagrody dla pracowników, są one przyznawane po kryjomu, w zaciszu gabinetów; nie są ujawniane uzasadnienia tych nagród. I to jest mocno zastanawiające, dlaczego tak się dzieje.

Być może chodzi o to, że te nagrody są przyznawane niesprawiedliwie, albo nieadekwatnie do tego, jak pracownik pracuje. Być może są tak duże dysproporcje między pracownikami, którzy otrzymali nagrody, że ich ujawnienie zrodziłoby domysły, że jest to forma odwdzięczenia się burmistrza, np. za pomoc w kampanii wyborczej? A być może są one tak duże, że ujawnienie ich zbulwersowałoby opinię publiczną, jak w przypadku Skawiny pod Krakowem? (więcej tu: Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA). Tam w ostatnich dwunastu latach przyznano na nagrody dla pracowników urzędu 6 milionów złotych

Na tym utajnianiu danych traci również na tym prestiż starostwa jasielskiego. Trudno bowiem, żeby obywatele dobrze oceniali władze starostwa, które starają się coś przed nimi ukryć. Zaufanie obywateli do władzy spada wówczas drastycznie.

A jak wiadomo – brak jawności daje pole do powstawania spekulacji, domysłów i plotek. W interesie samego starosty jest zatem zapobieganie takim sytuacjom i ujawnienie informacji o nagrodach.

Liczymy na pełną odpowiedź starostwa na nasz wniosek, bo według nas brak jest podstaw do umorzenia postępowania przez starostę oraz do kierowania do nas żądań odnośnie zmiany treści wniosku prasy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.