Nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Nagrody_Swiebodzin2W nawiązaniu do naszych działań projawnościowych jeśli chodzi o nagrody w instytucjach publicznych powiatu jasielskiego (i nie tylko), postanowiliśmy zapytać o te sprawy Urząd Miejski w Świebodzinie. Wybraliśmy go całkiem przypadkowo, jako mieszczącego się w zupełnie innym województwie. Odpowiedź nadeszła dzisiaj i prezentujemy ją w całości poniżej.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 26 listopada 2015 r. zawarliśmy prośbę:

Opierając się na prawie prasowym oraz ustawie o dostępie do informacji publicznej proszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja(at)zaleze.com w zakresie:

– wysokości nagród przyznanych w roku 2013, roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Świebodzin poprzez podanie stanowiska, komórki organizacyjnej oraz kwoty i uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Proponuję przygotować odpowiedź na wniosek wedle schematu:

Rok 2013:
Wydział A – stanowisko inspektor – X zł brutto nagrody – uzasadnienie
Wydział A – stanowisko podinspektor – Y zł brutto nagrody – uzasadnienie
Biuro C – jak wyżej

Rok 2014:
Wydział A – stanowisko… (jak wyżej)

___

Odpowiedź:

Odpowiedz_Swiebodzin_Nagrody

Załącznik:

Nagrody_Swiebodzin1

Nagrody_Swiebodzin2

Nagrody_Swiebodzin3

Jak wynika z powyższego zestawienia, w sumie w roku 2013 na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przeznaczono kwotę 190 960,42 zł, w roku 2014 – 204 441,80 zł, a w 2015 roku (na dzień 11 grudnia 2015 r.) było to już: 283 915, 50 zł.

Co prawda, nie życzyliśmy sobie tym razem imiennej listy pracowników, jak w gminach powiatu jasielskiego, ale na uwagę zwraca fakt, że nagrody otrzymali pracownicy wszystkich szczebli, począwszy od robotników gospodarczych, konserwatora, przez inspektorów, kierowników wydziału, radców prawnych aż po skarbnika i zastępcę burmistrza.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.