Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie (2016 – IX 2017)

Niedawno zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o przesłanie listy imion i nazwisk pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (wraz z Oddziałem w Krośnie oraz w Jarosławiu), którzy w 2016 i w 2017 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników oraz informacji o tym, jakie konkretne osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika. Odpowiedź na temat wysokości nagród, jakie otrzymali m.in. referenci, inspektorzy, specjaliści, kontrolerzy, naczelnicy, kierownicy, gł. księgowy i sam PWITD przyszła po kilkunastu dniach i znajduje się poniżej.

Odpowiedź Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która wpłynęła 12 października 2017 r.:

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 29.09.2017 r.

Pozdrawiam,
Joanna Debrzak-Łoza
Sekretariat
Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego
w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 21
35-103 Rzeszów
{…}

Lista imion, nazwisk, stanowisk służbowych oraz kwot nagród, które otrzymali pracownicy WITD w Rzeszowie w 2016 r. i 2017 r. – KLIKNIJ TUTAJ 

___

Konkretne informacje o nagrodach przyznanych w roku 2016 zaczynają się od strony nr 12, a o nagrodach przyznanych w roku 2017 (do września) – od strony nr 25.

Nagrody otrzymali m.in. referenci, inspektorzy, specjaliści, kontrolerzy, naczelnicy, kierownicy, gł. księgowy i sam PWITD. 

(żeby powiększyć kliknij lupkę na dole lub ikonkę rozszerzenia ekranu)


Przypomnijmy, początkiem roku 2016 zapytaliśmy WITD w Rzeszowie o dane dotyczące kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów.

Odpowiedź na tamto zapytanie znajdziecie tutaj: Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie (2012-2015)

Zobacz także:

Wniosek o informację publiczną w zakresie przyznanych nagród w WITD w Rzeszowie

oraz: Zbędne zakupy, sute nagrody. Audyt w Inspekcji Transportu Drogowego


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.