Rzeszowskiemu oddziałowi ZUS podlega dziewięć jednostek organizacyjnych: w Rzeszowie, Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Leżajsku, Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu oraz Lubaczowie. Pracuje w nich około 1500 osób.

Rekord to 10 tys. zł

Podobnie jak pracownicy innych oddziałów ZUS-u, ci z Rzeszowa także każdego roku dostają nagrody. W latach 2014-2017 łączna kwota wypłaconych przez rzeszowski oddział ZUS nagród wyniosła 33 mln 28 tys. 55 zł. Średnia roczna nagroda dla pracownika w tym okresie wyniosła 5 tys. 304 zł i 53 grosze. Najwyższa nagroda wyniosła 10 tys. zł. Dla porównania – najwyższa nagroda wypłacona w Jaśle wyniosła prawie 29 tys. 400 zł.

Jak informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim, zasady przyznawania nagród w ZUS-ie określają dwa dokumenty: „Regulamin pracy ZUS” oraz „Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników ZUS”.

– Zgodnie z zapisami regulaminu pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za przejawianie inicjatywy i uzyskanie szczególnych osiągnięć w pracy stosuje się następujące nagrody i wyróżnienia: nagrodę pieniężną, pisemną pochwałę udzieloną przez prezesa zakładu z podaniem do wiadomości – za zgodą zainteresowanego – w miesięczniku „Z życia ZUS” lub w innych publikacjach, dyplom, list pochwalny – po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej – cytuje rzecznik.

Kiedy nagroda nie obowiązuje

Natomiast zakładowy układ zbiorowy pracy określa za co przyznaje się nagrody. A przyznaje się je w uznaniu za wyróżniające wyniki pracy, sumienność, jakość i terminowość pracy, realizację dodatkowych zadań oraz szczególne zaangażowanie w wykonywane zadania.

– W oparciu o powyższe zapisy w oddziale Rzeszów funkcjonuje system oceny pracowników oparty o badanie poziomu terminowości, jakości realizacji zadań oraz wydajności. Ponadto obok zdefiniowanych kryteriów uwzględnia się w ocenie pracownika poziom zaangażowania, kompetencji, odpowiedzialności, samodzielności oraz realizacje dodatkowych projektów. W przypadku niespełnienia przesłanek, o których mowa wyżej, pracownikowi nie przysługuje prawo do nagrody – wyjaśnia Dyląg.

===

Jakim więc cudem, nagrody w ZUS w Jaśle wypłacano nawet osobom o dużej nieobecności chorobowej oraz niskiej jakości pracy? (zobacz uzasadnienia nagród ZUS w Jaśle)

Zatem w sumie w ZUS w Rzeszowie oraz ZUS w Jaśle przyznał pracownikom w ostatnich 4 latach nagrody w kwocie ponad 45 milionów złotych.

Artykuł autorstwa Anny Gorczycy z 17 lutego 2018 r. został umieszczony pod linkiem: Ponad 5 tys. zł rocznie. Takie nagrody dostawali pracownicy rzeszowskiego ZUS-u