Nauczycieli Burmistrz publicznie nagradza, a pracowników Urzędu Miasta Jasło – nie zamierza. Dlaczego?

_Nagrody_Nauczyciele_JasloW nawiązaniu do wygranej portalu zaleze.com z Burmistrzem Miasta Jasło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie (zobacz: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie) w sierpniu 2015 r. zaproponowaliśmy Burmistrzowi, aby nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie powiadamiać o ich nagradzaniu w podobny sposób, w jaki informuje się o nagrodach przyznawanych w naszej gminie osiągającym wybitne rezultaty sportowcom, nauczycielom, czy uzdolnionym uczniom.

Uznaliśmy, że w interesie społeczności miasta Jasło jest to, aby podobną sławą cieszyli się pracownicy samorządowi, którzy zasłużyli się gminie szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Tak jak nauczyciele czy sportowcy. Stąd nasz wniosek, który można zobaczyć tutaj: Konferencja prasowa nagrodzonych pracowników Urzędu Miasta Jasło (AKTUALIZACJA).

Niestety, tak się nie stało.

Przypomnijmy. Burmistrz uznał, że nie ma potrzeby informować publicznie mieszkańców o tym, jak dobrze pracują urzędnicy Urzędu Miasta Jasło i że to Burmistrz (i tylko on!) decyduje o tego typu sprawach, jako bezpośrednio przełożony. A obywatelom i mediom nic do tego:

___

Zobaczcie Państwo jak zupełnie inaczej sprawa kształtuje się, jeśli chodzi o nauczycieli pracujących w miejskich jednostkach.

Na głównej stronie gminy (jaslo.pl) opublikowane zostały niedawno imiona, nazwiska nauczycieli, którzy otrzymali specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Takie uzasadnienie podano:

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Nagroda może być przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

Zobacz link: Burmistrz nagrodził nauczycieli.

_Nagrody_Nauczyciele_Jaslo

Źródło: jaslo.pl

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jasło nie opublikowano zarządzenia, w którym wymienia się listę nauczycieli i kwoty nagród, które zostały przyznane tym nauczycielom. Szukaliśmy, ale ostatnie zarządzenie Burmistrza Miasta Jasło jest z lipca 2015 roku… Zresztą z wyszukiwarki BIP wynika, że w 2015 roku Burmistrz wydał jedynie cztery zarządzenia. Albo tylko tyle ich tam opublikowano:

_BIP_Jaslo

___

Zatem gdzie tu logika w postępowaniu Burmistrza? Dlaczego pracownicy Urzędu nagradzani mają być w zaciszu gabinetu, potajemnie? Dlaczego nie tak jak nauczyciele w sposób jawny, uroczysty i uwieczniając to na fotografii?

Źródło: jaslo.pl

Źródło: jaslo.pl

Nagrody za osiągnięcia w pracy nauczycielom wręcza się w blasku fleszy, ich imiona i nazwiska publikuje na głównej stronie Urzędu.

(Należy w tym miejscu podkreślić, że jak najbardziej należy nagradzać nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, nie negujemy nagradzania).

Natomiast jeśli chodzi o pracowników Urzędu Miasta Jasło mieszkańcy/obywatele na razie nie mają prawa dowiedzieć się, którzy urzędnicy i za co konkretnie otrzymują od Burmistrza nagrody.

W przypadku nagród dla nauczycieli Burmistrz te dane ujawnia, a w przypadku pracowników urzędu (opłacanych z publicznych pieniędzy), ma już całkiem odmienne zdanie, i w dodatku czyni tak z powodu ochrony ich prywatności…

Wygląda to na wybiórcze odnoszenie się do kwestii jawności nagród w mieście Jasło.

Jak widać Jasłu daleko jeszcze do władz Gminy Goleniów (zachodniopomorskie), które jako pierwsze w Polsce ujawniły komu, w jakiej wysokości i za co przyznane zostały nagrody: Władze Goleniowa jakie pierwsze w Polsce ujawniły pełne informacje o nagrodach urzędników.

Ale liczymy, że to się niedługo zmieni i mieszkańcy miasta Jasło będą mogli też ocenić adekwatność przyznanych premii. Czy, ich zdaniem, osoby, które te nagrody otrzymały, zasługiwały na nagrody, oraz czy nagrody nie są zbyt wysokie lub zbyt niskie.

Bo przede wszystkim jednak dzięki tym informacjom mieszkańcy mogą społecznie kontrolować, czy nagrody są przyznawane „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (taki powód przyznawania nagród dopuszcza w art. 36 ustawa o pracownikach samorządowych), czy też z innych, pozamerytorycznych i pozaprawnych względów.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.