Nie będzie mobilnego punktu pobierania wymazów w gminie Osiek Jasielski – odpowiedź SP ZOZ

Szanowni Państwo, w październiku ub. roku zapytaliśmy Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, czy i jakie działania podjął samorząd gminny, by na terenie gminy Osiek Jasielski powstał mobilny punkt pobierania wymazów związanych z koronawirusem. Odpowiedź przyszła po trzech dniach i wskazywała na to, że Gmina Osiek Jasielski nie podejmowała działań w tym kierunku. Następnie zapytaliśmy Urząd, czy takie działania będą podejmowane przez Gminę Osiek Jasielski, a jeśli nie, to co jest tego powodem? W odpowiedzi napisano nam, że pismem z dnia 9 listopada 2020 r. (skan pisma w załączeniu) Gmina Osiek Jasielski zwróciła się w przedmiotowej kwestii do SP ZOZ w Osieku Jasielskim, proponując utworzenie punktu i oferując wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia. O otrzymanej w tej kwestii mieliśmy zostać poinformowani. I tak się zdarzyło, ale dopiero po przypomnieniu się w marcu 2021 r.  Ale mamy w końcu skan odpowiedzi ze strony SPZOZ, i nie jest ona optymistyczna. Treść znajdziecie Państwo poniżej.

Treść odpowiedzi, jaką Gmina Osiek Jasielski otrzymała od SP ZOZ w Osieku Jasielskim w kwestii utworzenia mobilnego punktu wymazów:

 

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z SP ZOZ Osiek Jasielski w sprawie utworzenia punktu poboru wymazów.

Pozdrawiam

Rafał Zając

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim

Załącznik:

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.