Nowy Żmigród i nowy Komisariat Policji – obszar Osiek Jasielski, Krempna, Nowy Żmigród

Początkiem grudnia rozpoczął swoją działalność Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie, który powstał z połączenia trzech posterunków. Nowa jednostka organizacyjna w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle swoim działaniem objęła obszar gminy Krempna, Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski. Wczoraj odbyło się uroczyste wprowadzenie komendanta komisariatu. Funkcję tą będzie pełnił komisarz Jacek Krzyżak.

W związku z reorganizacją sieci posterunków Policji na terenie powiatu jasielskiego, Posterunek Policji w Nowym Żmigrodzie został przekształcony w komisariat Policji. Rozkazem organizacyjnym Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, nowa jednostka przejęła również zadania realizowane dotychczas przez Posterunek Policji w Krempnej oraz Posterunek Policji w Dębowcu na obszarze gminy Osiek Jasielski. Natomiast teren gminy Dębowiec będzie obsługiwany przez  Komendę Powiatową Policji w Jaśle. Ponadto w Krempnej oraz Dębowcu docelowo swoją siedzibę będą miały Zespoły ds. Prewencji. W ich skład wejdą m.in. dzielnicowi, którzy będą przyjmowali interesantów i dodatkowo dbali o bezpieczeństwo na terenie gmin.

Wczoraj rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie wręczył komisarzowi Jackowi Krzyżakowi Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz. W ceremonii wprowadzenia komendanta komisariatu uczestniczyli m.in. wójtowie gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski oraz Krempna. Po zakończeniu części spotkania poświęconej nominacji, głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali nowemu komendantowi oraz życzyli wielu sukcesów zawodowych i dobrej współpracy.

Komisarz Jacek Krzyżak pełni służbę w Policji od 22 lat. Jednostką, w której rozpoczął pracę była jasielska komenda. Pełnił funkcje na rożnych stanowiskach, m.in. przez 12 lat  służył w  Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Od kwietnia 2009 r. był Naczelnikiem Wydziału Wspomagającego KPP w Jaśle.

W Komisariacie Policji w Nowym Żmigrodzie służbę pełni 16 policjantów i dwóch pracowników cywilnych. Numer telefonu do komisariatu jest taki sam jak do dotychczasowego posterunku, tj. 13 44 38 376. Ponadto o wszelkich zdarzeniach, które wymagają interwencji Policji, można informować całodobowo dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, dzwoniąc pod nr alarmowy 997 lub 112.

W ramach reorganizacji struktury Komendy Powiatowej Policji w Jaśle został również utworzony Zespół ds. Wykroczeń KPP w Jaśle. Nowa komórka organizacyjna w znacznym stopniu odciąży pracę dzielnicowych, którzy będą mogli m.in. więcej czasu poświęcać służbie obchodowej i zadaniom z zakresu profilaktyki społecznej.

Źródło:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.