O kontakcie z redakcją portalu słów kilka…

Informacja_infoSzanowni Czytelnicy

Dziękujemy, że obdarzyliście nas zaufaniem przez te niespełna 4 lata istnienia portalu.
Prosimy jednak, by nie przysyłać nam anonimowych listów, bez podpisu, bez adresu e-mail, czy bez numeru telefonu kontaktowego.
Listy zawierające często ważne informacje nie mogą zostać poddane dalszemu biegowi w redakcji często z uwagi na anonimowość i brak możliwości skontaktowania się redakcji z autorem listu, w celu doprecyzowania, omówienia szczegółów, czy uzyskania szerszych informacji.
Jako organ prasowy zarejestrowany w Sądzie, jesteśmy zobowiązani do chronienia swoich źródeł informacji, dlatego też gwarantujemy zachowanie w tajemnicy danych kontaktowych autorów interwencji, ale prosimy o nie przesyłanie anonimów i nie podpisanych donosów na różne instytucje publiczne do redakcji.
Pozostają one bez rozpoznania.
Szanujmy się nawzajem.

Pozdrawiam
redaktor naczelny czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski”
(www.zaleze.com)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.