O Załężu

Załęże

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krośnieńskiego. W południowej części Kotliny Jasielskiej, wzdłuż środkowego biegu rzeki Wisłoki, na jej lewym brzegu, leżą miejscowości należące do parafii Załęże. Położone na podkarpackim obszarze Załęże, Wola Dębowiecka i Markuszka, w odległości 12 –14 km na południe od Jasła, topograficznie tworzą teren nizinny, usytuowany między wzgórzami dębowieckimi od północy i osieckimi od południa. Głównym ośrodkiem parafii było Załęże.

Załęże graniczy od południowej strony z Markuszką, która jest ujmowana jako przysiółek Załęża. Jej nazwa pochodzi od jej pierwszego mieszkańca, niejakiego Markusza, który był młynarzem. Załęże z Markuszką graniczy od południa z Zawadką Osiecką, od południowego wschodu z Osiekiem, od północy z Dębowcem, od wschodu ze Świerchową a od zachodu z Wolą Dębowiecką

Miejscowość wywodzi swą nazwę od położenia geograficznego i pochodzi stąd, że wieś załęska leży nad łęgiem. „Łęg” w polskim słownictwie oznaczał nizinę, nizinny brzeg rzeki. W dokumentach pisanych Załęże występuje również jako Zalanz, Zalenz, Zalanze, Znalzie, Zalęże. Prace archeologiczne i wykopaliskowe wykazują na osadnictwo w tym rejonie już w czasach prehistorycznych. O znalezionych tu wyrobach z brązu pisał A. Krauss w artykule pt. „Skarb wczesnobrązowy w miejscowości Załęże, powiat Jasło”, zamieszczonym w „Wiadomościach Archeologicznych”. Na przełomie lipca i sierpnia 2009 roku, grupa archeologów z Muzeum w Krośnie przeprowadziła na podstawie wcześniejszych badań archeologicznych, wykopaliska (ceramika) potwierdzające osadnictwo sprzed 3000 lat.

W dawnych czasach Załęże było grodem, co potwierdzają badania archeologiczne i wykopaliskowe. Z czasem Załęże przekształciło się w osiedle wiejskie. Parafia załęska powstała najprawdopodobniej w latach osiemdziesiątych XIII wieku.

We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w 1760 r. i konsekrowany w 1783 r. W 4 ćw. XIX wieku został rozbudowany o boczne aneksy (tworząc rodzaj naw bocznych) oraz o babiniec pod wieżą. Wnętrze dekorowane eklektyczną polichromią z 4 ćw. XIX w.

(Źródło: Wikipedia)

Gmina: Osiek Jasielski
Powiat: jasielski
Województwo: podkarpackie

Długość geograficzna: 21.472503
Szerokość geograficzna: 49.663668

Zaleze1Slownik Zaleze2Slownik

Źródło:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiegokliknij tutaj

 

Artykuły na stronie www.zaleze.com:

Załęże w gminie Osiek Jasielski w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego
Topografia Załęża według jego mieszkańców
Krótka lekcja geografii Załęża