Obywatel złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Jutro rozprawa w rzeszowskim WSA

WSA_Rzeszów_ZałężeDrodzy Czytelnicy, jeden z obywateli złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski w zakresie nieudostępnienia pełnej informacji publicznej. Poszło o informacje w sprawie prowadzenia rejestrów umów przez Urząd Gminy Osiek Jasielski. Jak pisze na swoim blogu autor wniosku, pismem z dnia 1 sierpnia 2014 roku wniósł do Wójta Gminy Osiek Jasielski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie, o którym poniżej. Nie uzyskał pełnej informacji, o którą prosił, więc zmuszony został do złożenia na wójta skargi do rzeszowskiego WSA. Rozprawa odbędzie się jutro.

Obywatel zapytał mailowo urząd o to:

 1. Jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków funkcjonują?
  Odpowiedzi do każdego funkcjonującego zbioru:

  1. Czy zbiór informacji prowadzony jest w formie elektronicznej?
   W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 w odniesieniu do zbioru:

   1. Jakie oprogramowanie służy do prowadzenia zbioru? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
   2. Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania zbioru?
   3. Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia zbioru umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie pozycji spełniających określone kryteria Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania zbioru na potrzeby przygotowania zestawiania / eksportu informacji? Jakie dane może zawierać to zestawienie / eksport z zbioru? W jakich formatach danych możliwe jest sporządzenie zestawieniu / eksportu z zbioru?
   4. Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
  2. Jakie informacje odnośnie pozycji gromadzi zbiór?
  3. Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
  4. Czy zaplanowana jest publikacja tego zbioru?
 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 – Na jakim etapie jest wdrożenie rejestru umów?
 3. Czy wprowadzony jest elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją? Jakie metadane są gromadzone dla spraw o symbolu 215 (w tym 2150 i 2151) i 272?

___

Jak napisano na blogu:

Pismem z dnia 14 sierpnia 2014 roku Organ wskazał na nieprowadzenie (pkt. 1 ?) i brak zamiaru wdrożenie (pkt. 2) elektronicznego rejestru umów oraz niewprowadzenie elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (pkt. 3).

Odpowiedź Organu była niepełna i tym nie wyczerpuje prawnych obowiązków określonych w u.d.i.p.

_Clipboard01

W tej sytuacji obywatelowi nie pozostało nic innego jak wystąpić do sądu o ocenę czy Wójt udzielił odpowiedzi wyczerpującej wypełniając prawne obowiązki.

Rozprawa w tej kwestii odbędzie się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie jutro, tj. 27 maja 2015 roku o godz. 10:40, sala nr 1.

Więcej o sprawie przeczytacie pod linkiem: Gra Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Przypomnijmy, nasza redakcja również nie otrzymała pełnej odpowiedzi na wniosek w sprawie informacji publicznej złożony do UG Osiek Jasielski, o czym pisaliśmy tutaj: Skargi do WSA w Rzeszowie na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Wójta Gminy Nowy Żmigród.

Na rozprawę czekamy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.