Ochrona przeciwpowodziowa na Podkarpaciu, w tym także w Gminie Osiek Jasielski

Przedstawicie pięciu powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego i dębickiego uczestniczyli w konferencji poświęconej wdrażaniu „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na Podkarpaciu”. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Jaśle 4 września 2012 r., była Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki.

Cele i zakres programu, którego wartość wynosi 13,5 miliarda złotych, przedstawił Jerzy Miller, pełnomocnik rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, wojewoda małopolski – Samorządy odgrywają tu bardzo ważną rolę, bo dokładnie wiedzą, które miejsca trzeba zabezpieczyć. Teraz tylko trzeba przygotować odpowiednią dokumentację i konkretne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Liczymy na współpracę z wami – mówił J.Miller.

Tymczasem Jasło już jest beneficjentem „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na Podkarpaciu”, a jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ochrony przeciwpowodziowej jest budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie o długości 360 m (wartość 1 378 tys. złotych), nad którym prace mają rozpocząć się w najbliższym czasie. – Jasło jest w tym programie i będzie w nim także w przyszłym roku. Kilka inwestycji z terenu Jasła i powiatu jasielskiego jest w trakcie realizacji – zaznaczyła Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki. Już w tym roku na realizację zadań w ramach „Programu ochrony…” przeznaczonych zostało niemal 100 milionów złotych. Najwięcej skorzystały najbardziej przygotowane do programu województwa: w tym podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie, z których liderem jest województwo podkarpackie, a te samorządy, które miały przygotowane konkretne projekty znalazły się na liście dofinansowania.

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” na terenie powiatu jasielskiego zostają podjętę następujące zadania:

– „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2+850 – 3+210 o długości 360 m w m. Jasło, woj. podkarpackie” (finansowanie w 2012 roku w wysokości 1 378 000 złotych i w 2013 roku w wysokości 206 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309 – 120+125 na terenie Osieka Jasielskiego” (finansowanie w 2012 roku w wysokości 1 478 000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km rzeki 111+000 do 115+400 na dł. 4,265 km chroniącego osiedle Jasło-Niegłowice w miejscowości Jasło, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji” (finansowanie: w 2012 roku w wysokości 130 tysięcy złotych i w 2013 roku w wysokości 3 000 000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Regulacja potoku Olszyna w km 5+300 – 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 – 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” (finansowanie w 2012 roku w wysokości 100 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Ropa – I Etap – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” (finansowanie w 2013 roku w wysokości 5 808 000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)

Zapewnienie o zabezpieczeniu środków finansowych oraz pomocy ze strony państwa i województwa samorządowcy przyjęli z zadowoleniem. – Skoro jest zapewnienie finansowania, to my administracyjnie jesteśmy przegotowani do podjęcia tych inicjatyw zarówno ze strony Miasta, tu kilka propozycji jest już kompletnie przygotowanych, jak i ze strony Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, gdzie już początkiem 2011 roku rozmawialiśmy o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych mniejszych potoków znajdujących się na obszarze podległym Związkowi – zapewniał burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W konferencji w Jaśle wzięli udział przedstawiciele samorządów, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Źródło:
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, UM Jasło


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.