Odpowiedź Sekretarz Gminy Osiek Jasielski oraz oświadczenie redaktora naczelnego portalu zaleze.com

fountain-pen-1441111-mW nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz w związku z ukazaniem się oświadczenia redaktora naczelnego portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” (zobacz: Odpowiedź redaktora naczelnego na wczorajsze oświadczenie Sekretarz Gminy Osiek Jasielski), Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwia Twardzik wczoraj w godzinach wieczornych przesłała do naszej redakcji odpowiedź gminy na przedstawione zarzuty z prośbą o jej publikację na łamach portalu. Poniżej pełna treść tej odpowiedzi wraz z załącznikiem.

Treść odpowiedzi Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwii Twardzik:

_____

                                                                                                          Osiek Jasielski, 08.06.2015 r.                                                                      

                                                                       Pan {…}

                                                                       Redaktor portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski

 

Szanowny Panie Redaktorze

W nawiązaniu do opisanego przebiegu naszej korespondencji w zakresie udostępnienia informacji publicznej, proszę wyjaśnić dlaczego przemilczał Pan fakt, iż w dniu 19.05.2015 r. otrzymał Pan wiadomość e-mail informującą, iż ze względów technicznych nie jest możliwe przesłanie Panu wnioskowanych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednocześnie w zawiadomieniu tym, zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, została zawarta informacja w jaki sposób dokumentacja może zostać udostępniona jak również o konieczności złożenia wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, aby wykluczyć sytuację jak Pan się wyraził „samoczynnego zadecydowania w jaki sposób i w jakiej formie redakcja portalu ma te dokumenty otrzymać”.

Jeśli chodzi o wcześniejsze „samoczynne” zadecydowanie za redakcję to moim celem było jedynie przyśpieszenie udostępnienia Panu I części dokumentacji i uniknięcie właśnie zarzutu nie rozpatrzenia wniosku w terminie.

Jednocześnie wskazuję, iż po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany przez gminę została Panu przesłana płyta CD zawierająca skany żądanej dokumentacji.

Zatem fakt otrzymania przez redakcję wnioskowanych dokumentów w terminie po 19.05.2015 r. wyniknął z konieczności przesłania dokumentów w inny niż zawarty we wniosku sposób, natomiast przesłane w dniu 19.05.2015 r. zawiadomienie jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu, gdyż związane jest z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę, w terminie do 14 dni, wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zatem przedłużenie terminu jest konieczne, logiczne i zgodne z przepisami prawa.

Ponadto podkreślam, iż nigdy nie oświadczyłam, że przedmiotowy wniosek został zrealizowany w terminie do 19.05.2015 r., i nigdy nie usiłowałam wprowadzić w błąd opinii publicznej, obywateli, czytelników i mieszkańców gminy Osiek Jasielski.

W załączeniu przesyłam skan wiadomości z dnia 19.05.2015 r.

 

                                                                                                                      Sylwia Twardzik

                                                                                                                      Sekretarz Gminy

Odpowiedz_Gmina_Osiek_Jasielski

___

Oświadczenie redaktora naczelnego portalu www.zaleze.com na powyższą odpowiedź:

1. Na wstępie chciałbym przeprosić za nieudostępnienie korespondencji z dnia 19 maja 2015 r. w mojej odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2015 r. Powodem omyłkowego nieuwzględnienia tej korespondencji było tylko i wyłącznie niedopatrzenie z mojej strony, wynikające z pracy redakcji (w tym obsługi skrzynki redakcyjnej) na trzech różnych komputerach. Naprawiam to. Oto treść tej korespondencji:

Pan

                                                                                              {…}

                                                                                              Redakcja portalu

                                                                                              „Załęże w Gminie Osiek Jasielski”

  

            W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2015 r. oraz późniejszej korespondencji, uprzejmie informuję, iż ze względu na zbyt dużą pojemność plików zawierających skany wnioskowanej dokumentacji nie ma możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem (przesłanie pocztą elektroniczną). W związku z tym przedmiotowa informacja może zostać niezwłocznie udostępniona poprzez przesłanie pocztą tradycyjną płyty CD, zawierającej zeskanowane dokumenty lub przesłanie kserokopii dokumentacji.

           W związku z powyższym zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 j.t.) proszę o złożenie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia, wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany w powiadomieniu. Nie złożenie wniosku będzie skutkowało umorzeniem postępowania.

 

Sylwia Twardzik

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

___

Na co odpisałem tego samego dnia:

Proszę o przesłanie zatem tej dokumentacji poczta tradycyjna na adres jak poprzednie dokumenty z kontroli.

2. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że Urząd Gminy Osiek Jasielski nie przestrzega prawa w zakresie obowiązkowego zamieszczenia w BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających. Wymagają tego przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 8 ust. 2 i 3 ustawy), które obowiązują od wielu lat i gdyby przedstawiciele Urzędu Gminy Osiek Jasielski przestrzegali prawa powszechnie obowiązującego, to nie byłoby potrzeby składania wniosku o udostępnienie tychże materiałów.

3. Skoro Urząd Gminy Osiek Jasielski nie publikuje w BIP dokumentów z kontroli, redakcja portalu zaleze.com dnia 27 kwietnia 2015 roku zwróciła się do Wójta Gminy Osiek Jasielski z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, mających miejsce w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski w roku 2012, 2013, 2014 i 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Wskazaliśmy w mailu formę udostępnienia, jako zeskanowane dokumenty w plikach PDF/JPG lub podobnych dających się odczytać (wyraźnych). Poprosiliśmy by wielkość poszczególnych maili nie przekraczała 10 MB. Zaznaczyliśmy też, że ewentualnie zamiast skanów, prosimy o wskazanie w BIP konkretnych linków do tych danych publicznych, o które wyżej zawnioskowaliśmy.

4. Przypomnijmy, że wedle art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony ale maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (patrz: USTAWA).

5. Odnosząc się z kolei do powyższego stwierdzenia Sekretarz Gminy Osiek Jasielski, iż:

Zatem fakt otrzymania przez redakcję wnioskowanych dokumentów w terminie po 19.05.2015 r. wyniknął z konieczności przesłania dokumentów w inny niż zawarty we wniosku sposób, natomiast przesłane w dniu 19.05.2015 r. zawiadomienie jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu, gdyż związane jest z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę, w terminie do 14 dni, wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zatem przedłużenie terminu jest konieczne, logiczne i zgodne z przepisami prawa.

pragnę zaznaczyć, że terminy na udostępnienie informacji publicznej są jasno określone w ustawie.

Gmina Osiek Jasielski powinna zareagować na nasz wniosek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w trybie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest niezwłocznie, a najpóźniej 11 maja 2015 r., a nie wskazywać nam po 3 tygodniach, tj. dnia 19 maja, że w wyznaczonym przez siebie późniejszym terminie jednak nie będzie można do nas tego wysłać mailem, jak prosiliśmy, a pocztą tradycyjną.

6. Odwołując się z kolei do oświadczenia Sekretarz Gminy Osiek Jasielski:

Ponadto podkreślam, iż nigdy nie oświadczyłam, że przedmiotowy wniosek został zrealizowany w terminie do 19.05.2015 r., i nigdy nie usiłowałam wprowadzić w błąd opinii publicznej, obywateli, czytelników i mieszkańców gminy Osiek Jasielski.

w powyższych okolicznościach wskazujemy na fakt, że w wyniku wstępnego zapoznania się z otrzymanymi z Urzędu Gminy Osiek Jasielski dokumentów z kontroli z lat 2014-2015 stwierdzamy, że Gmina nie udostępniła całości wnioskowanych dokumentów, w tym m.in. brakujących kilkudziesięciu stron dokumentów stanowiących załączniki do informacji pokontrolnej projektu numer RPPK.05.03.00-18-068/09, albo dokumentów stanowiących załączniki do raportu z czynności kontrolnych nr UM09/413/313, 322, 323/96/15 z dnia 26.02.2015 r.

Obywatele, czytelnicy muszą mieć pewność, że wszystkie wnioskowane dokumenty zostały(ną) udostępnione, a nie jedynie ich fragmenty, wedle wyboru z urzędu.

Zapytaliśmy Sekretarz Gminy Osiek Jasielski kiedy całość dokumentacji z kontroli zostanie nam udostępniona. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, przekażemy ją Państwu.

Przypominamy, że przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku lub gdy podmiot odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1512/11; wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2569/12; wyrok NSA z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1718/10).

Wobec nieudostępnienia całości (pełnej) informacji publicznej, organ jakim jest Wójt Gminy Osiek Jasielski pozostaje obecnie w tzw. bezczynności, na co – wedle prawa – służy wnioskodawcy skarga na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czekamy na materiały.

{…}

redaktor naczelny

portalu zaleze.com


6 komentarzy
 1. zaaz pisze:

  Nie tylko Państwo otrzymujecie z tej gminy pisma w dowolnych, dogodnych dla włodarzy terminach. Pytanie tylko na ile jeszcze społeczność tym bezkarnym, zadufanym ludzikom pozwoli. Czy nastąpi wreszcie kres tej „służby”?

 2. edek pisze:

  Juz „góra” się sypie, zapewne wczesniej czy później dojdą do władz lokalnych i te zostaną (miejmy nadzieje) wymienione – oby nie na takich samych …

 3. zaaz pisze:

  Droga Redakcjo!
  Skarga do „Rady Gminy?” A kto niby miałby obiektywnie rozpatrzeć skargę na działanie wójta? Skoro „nasi” radni nigdy nie sprzeciwiają się jego ekscelencji!
  Z poważaniem zaaz.

  • Redakcja pisze:

   Szanowny Czytelniku,

   No to tu już pole do popisu dla mieszkańców, żeby wybierali takich radnych, którzy będą odpowiedzialni za gminę i będą wypełniać swoje obowiązki należycie, w tym będą nie tylko stanowić prawo, ale również jako rada gminy będą kontrolować organ wykonawczy gminy.

   „Od lat można obserwować marginalizację organów stanowiąco-kontrolnych, a więc rad, ich komisji i wchodzących w ich skład radnych. Pozbawione zaplecza merytorycznego, uzależnione od wójta, niemogące sprostać obowiązkom kontroli. Ten smutny obraz rad musi się szybko zmienić. Rady stanowią najpełniejszy wyraz demokracji przedstawicielskiej i powinny mieć zapewnione warunki do stanowienia prawa, jak i do kontroli jego wykonywania. Iluzoryczna odpowiedzialność organu wykonawczego musi zostać zastąpiona systemem, w którym uprawnienia rady mogą faktycznie wpływać na jego prace. Własne i niezależne biuro, szybki dostęp do informacji, możliwość kontroli spółek komunalnych oraz okresowa sprawozdawczość wójta to tylko niektóre z zaprezentowanych postulatów.”

   http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1641349.html#

 4. zaaz pisze:

  Ja to wszystko doskonale wiem. Tylko właśnie tych społeczności lokalnych nie mogę pojąć. Skąd takie otępienie i obojętność? Tego nie rozumiem.
  Tyle wątpliwości, „niejasnych” sytuacji, spraw sądowych…! Wybory, a tu nic, jak było tak jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.