Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Jaśle w sprawie propozycji utworzenia rejestru umów

Powiat Jaslo OdpowiedźNie tak dawno otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy Osiek Jasielski (vide artykuł z dnia 1 września 2013 r.: Odpowiedź UG Osiek Jasielski w sprawie propozycji utworzenia rejestru umów) w sprawie złożonej przez nas propozycji utworzenia rejestru umów zawieranych przez Gminę Osiek Jasielski (i jednostki podległe) oraz udostępnienia go w BIP. Wczoraj natomiast nadeszła odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Jaśle, dotycząca propozycji utworzenia identycznego rejestru umów w starostwie jak również w jednostkach podległych. Poniżej znajduje się jego treść.

Treść otrzymanego przez naszą redakcję pisma ze Starostwa Powiatowego w Jaśle:

Powiat Jaslo Odpowiedź

Redakcja portalu www.zaleze.com złożyła do Starostwa Powiatowego w Jaśle propozycję utworzenia rejestru umów, w którym znajdowałyby się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość takiej umowy.

Starostwo Powiatowe w Jaśle jak widać z treści powyższego pisma nie ma w planach publikowania rejestru umów, które zawiera, a który udostępniają w BIP inne samorządy w Polsce.

Przykładowe rejestry umów prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – rejestr umów BIP

Gmina Miasto Szczecin – rejestr umów BIP

Starostwo Powiatowe w Wadowicach – rejestr umów BIP

Gmina Zawoja – rejestr umów BIP

Zobacz także: Propozycja stworzenia rejestrów umów w Gminie Osiek Jasielski oraz Starostwie Powiatowym w Jaśle

Odpowiedź UG Osiek Jasielski w sprawie propozycji utworzenia rejestru umów


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.