Odpowiedź Starosty Jasielskiego na nasze pytania w sprawie drogi powiatowej

Skanska_Odbior18 listopada 2015 r. zapytaliśmy Starostę Jasielskiego m.in. o dokument poświadczający przekazanie drogi zgłoszenie Zamawiającemu (Inwestorowi) przez Wykonawcę (SKANSKA S.A.) zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu, przez inspektora nadzoru, zgodnie z paragrafem 2 umowy.
Poprosiliśmy również o przesłanie skanów aneksów do umowy z Wykonawcą Skanska S.A. na roboty budowlane na przebudowę drogi powiatowej relacji Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski z dnia 11 września 2015 r. – jeśli zostały zawarte. Termin na realizację umowy minął 15 listopada 2015 r. o czym mówi paragraf 2 pkt 3 umowy na roboty budowlane.

Odpowiedź nadeszła dopiero 1 grudnia 2015 r., chociaż 16 listopada 2015 roku dokumenty były już w starostwie:

OdpowiedzStarostaJaslo

___

Załącznik:

Skanska_Odbior

__

Poprosiliśmy dziś Starostę Jasielskiego o niezwłoczne przekazanie skanu protokołu odbioru końcowego robót.

Czy znów będziemy musieli na to Drodzy Czytelnicy czekać dwa tygodnie?

Może nowy Starosta Powiatu Jasielskiego zacznie w końcu stosować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i będzie przekazywał nam dokumenty bez zbędnej zwłoki (jak zapisano w ustawie), a nie dopiero po dwóch tygodniach?

To tylko jeden dokument.

Pożyjemy, zobaczymy, czy  ponad 100 pracowników starostwa znowu nam go będzie skanowało dwa tygodnie…


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.