Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski na nasze zapytania

25 czerwca 2012 r. skierowaliśmy do Urzędu Gminy Osiek Jasielski zapytania dotyczące aktualnej liczby ludności oraz na temat realizacji w Załężu oraz gminie Osiek Jasielski inwestycji.

Zapytaliśmy UG Osiek Jasielski o odpowiedź na poniższe tematy:

1) aktualnej na koniec czerwca 2012 r. liczby mieszkańców Załęża zameldowanych na stałe i tymczasowo tutaj w sołectwie.

2) realizacji inwestycji w Załężu oraz gminie Osiek Jasielski, które zostaną podjęte w kilku najbliższych latach.

3) tego, jakie projekty złożyła dotychczas gmina Osiek Jasielski w celu uzyskania dofinansowania z UE (w ramach np. Regionalnego Programu Operacyjnego, PROW, POKL, itp.) i w ramach jakich programów gmina będzie się w najbliższej przyszłości starać o dofinansowanie.

 

Poniżej przedstawiamy otrzymaną w dniu dzisiejszym e-mailową odpowiedź z Urzędu Gminy Osiek Jasielski:

 

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.06.2012r. uprzejmie informuję:

 1. Liczba mieszkańców Załęża na dzień 15 czerwca 2012 r. wynosi 682 osoby.

 2. Aktualnie Gmina Osiek Jasielski realizuje następujące projekty z zaangażowaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania:

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski na długości 6290m w km 0+000-6+290” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

  – Projekt „Turystyka i kultura czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013,

  Projekt obejmuje: budowę muszli koncertowej w Osieku Jasielskim, remont budynku starej kuźni z przeznaczeniem na „Izbę Pamięci Regionalnej”, remont budynku starej remizy OSP z przeznaczeniem na Punkt Informacji Turystycznej, remont budynku GOK w Osieku Jasielskim, realizację szeregu imprez kulturalnych oraz wydanie materiałów promujących Gminę Osiek Jasielski.

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej (środki pozyskane z rezerwy oświatowej).

  Są to główne projekty realizowane przez Gminę w najbliższej przyszłości trudno natomiast określić co Gmina będzie realizowała w kolejnych latach, gdyż zależne jest to od sytuacji finansowej gminy oraz od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

 1. Gmina Osiek Jasielski uzyskała dofinansowanie na następujące projekty realizowane w miejscowości Załęże:

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności”, efektem realizacji projektu było skanalizowanie czterech spośród ośmiu miejscowości Gminy Osiek Jasielski w tym Załęża oraz wybudowanie trzech oczyszczalni ścieków.

„Aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności miejscowości Załęże szansą na lepsze jutro” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Zrealizowano następujące działania: zajęcia kulinarne (90 h), zajęcia plastyczne i manualno – techniczne (90h), zajęcia z bibułkarstwa i rękodzielnictwa (75h), kurs tańca ludowego (40h), warsztaty rzeźbiarsko-malarskie (30h), warsztaty fotograficzne (30h), zajęcia z wykorzystaniem komputera (90h), zorganizowano imprezę pn. „Piknik rodzinny”, wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejską.

„Budowa zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Załęże” w ramach PROW na lata 2007-2013 (2 etapy).

W ramach tego projektu zrealizowano:

– boisko do piłki nożnej,

– boisko do siatkówki i koszykówki,

– kort tenisowy,

– ogrodzenie,

– budowa chodnika.

Sylwia Twardzik

UG Osiek Jasielski

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.