Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk w Załężu (AKTUALIZACJA)

_100_0479Nie tak dawno na portalu pisaliśmy o piśmie złożonym do Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk w Załężu z prośbą o interwencję i spowodowanie naprawy tych boisk w ramach trwającej jeszcze gwarancji wykonawcy (zobacz: [Interwencje] Pismo do Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sprawie zniszczonych boisk oraz Zniszczone boisko w Załężu ). 28 maja 2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź na to pismo od Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Mariusza Pykosza. Poniżej prezentujemy jego treść.

Pismo Wójta Gminy Osiek Jasielski w sprawie naszej interwencji dotyczącej zniszczonych w Załężu boisk:

Pismo_UG_Osiek_Jasielski

Jak wynika z powyższego pisma, po otrzymaniu naszego pisma przez UG Osiek Jasielski oraz po wcześniejszych oględzinach w terenie, Wójt Gminy Osiek Jasielski dnia 9 maja 2013 roku rozpoczął procedurę wynikającą z umowy z  wybranym w przetargu Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Bet-Stal” Zenon Strugała. W piśmie wyznaczono wykonawcy 7 dni roboczych na naprawienie zniszczonych boisk w ramach gwarancji (od dnia otrzymania pisma). Jeśli wykonawca tego nie zrobi, UG Osiek Jasielski zleci stronie trzeciej usunięcie wad na koszt wykonawcy.

Nawet jeśli pismo z UG Osiek Jasielski wykonawca otrzymał po tygodniu od dnia jego wysłania, to 7 – dniowy termin na naprawienie wad boisk został już przekroczony.

W związku z tym, skierowaliśmy w tej sprawie zapytanie do Urzędu Gminy Osiek Jasielski – czy Urząd zlecił już stronie trzeciej naprawę przedmiotowych boisk, a jeśli nie, to jakie działania w tej kwestii podjął.

O sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.

AKTUALIZACJA:

Dziś, tj. 4 czerwca 2013 r., otrzymaliśmy odpowiedź UG Osiek Jasielski na nasze zapytanie:
W odpowiedzi na Państwa e-mail uprzejmie informuję, iż wykonawca nie przystąpił do wykonania wskazanych prac, w związku z tym zostało wszczęte postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy zastępczego.
 
Sylwia Twardzik
UG Osiek Jasielski

Zobacz również:


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.