Odpowiedź Urzędu Miasta Jasło w sprawie rejestru umów

Pismo_Rejestr_JasłoMiastoOtrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Jasło w sprawie naszej propozycji utworzenia miejskiego Rejestru umów zawieranych przez Miasto Jasło z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych miałaby obejmować informacje dotyczące aktualnych, jak i archiwalnych umów, podpisanych przez Miasto Jasło w zakresie wszystkich wchodzących w te jednostkę samorządu terytorialnego obszarów działalności. Poniżej można zobaczyć odpowiedź Pana Pawła Rzońcy, Sekretarza Miasta Jasło w przedmiotowej sprawie.

Skan pisma wysłanego do Burmistrza Jasła:

Treść odpowiedzi sekretarza Urzędu Miasta Jasło:

 

Pismo_Rejestr_JasłoMiasto

Jak wynika z treści powyższego pisma, UM Jasło prowadzi przedmiotowy rejestr umów, który każdy zainteresowany może uzyskać na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź Sekretarza Miasta Jasło wydaje się być bardziej przychylna obywatelom aniżeli ta, którą początkiem września 2013 r. (również po pisemnej propozycji utworzenia rejestru umów) otrzymaliśmy od Starostwa Powiatu Jasielskiego – treść pisma TUTAJ.

Redakcja portalu www.zaleze.com skieruje wkrótce do Urzędu Miasta Jasło oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle zapytanie o bardziej szczegółowe informacje w kwestii rejestru umów.

Dotychczas skierowaliśmy propozycję utworzenia rejestru umów, w którym znajdowałyby się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość takiej umowy do takich jednostek jak: Urząd Gminy Osiek Jasielski, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Miasta Jasło oraz Urząd Gminy Jasło.

Wybrane podmioty, które udostępniły w BIP rejestry umów:


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.