Ogłoszenie o bezpłatnym badaniu mammograficznym

lekarz2OGŁOSZENIE Wójt Gminy Osiek Jasielski we współpracy z NZOZ Medica zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, dnia 11 marca 2013 r. w mammobusie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim.

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA:

(42) 254 64 10 lub 517 544 004

Na badanie należy przynieść ze sobą dowód osobisty.

Panie w wieku 35 – 50 lub powyżej 69 roku życia mogą również wykonać badanie za uiszczeniem opłaty w wysokości 60zł, oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.