Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dnia 17 stycznia 2014 roku

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 stycznia 2014 roku (piątek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim dnia 17 stycznia 2014 r.:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzednich Sesjach oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2014 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Osiek Jasielski
 10. Interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zakończenie Sesji.

 

Początek Sesji o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.