Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski – m.in. o likwidacji szkoły w Załężu

osiekjWójt Gminy Osiek Jasielski informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski. Początek sesji o godz. 9 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zachęcamy do zapoznania się z ustalonym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej przewodniczącego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie diet za posiedzenie Komisji rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Mrukowej wraz z oddziałem przedszkolnym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Świerchowej wraz z oddziałem przedszkolnym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Pielgrzymce wraz z oddziałem przedszkolnym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej im Św. Stanisława Kostki w Załężu wraz z oddziałem przedszkolnym.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

18. Interpelacje radnych

19. Wolne wnioski i zapytania

20. Zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: mgr Daniel Socha

 

Przypominamy, że sesje są jawne i na sesję wstęp mają wszyscy mieszkańcy jako publiczność, z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu.

źródło: BIP Osiek Jasielski

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.