Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 marca 2013 rok

UrządOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców gminy o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji
oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2013 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski”
9. Podjęcie uchwały w sprawie diet za udział w pracach rady gminy i jej organów
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.
12. Interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie Sesji.

Początek Sesji o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.