Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek)

BIP_LogoInformujemy mieszkańców gminy Osiek Jasielski, że w dniu 27 marca 2014 roku (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z poniżej zaprezentowanym porządkiem obrad. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzednich Sesjach oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na okres 2014-2016
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2014″.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia wspólnego okręgu wyborczego z Gminą Dębowiec
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 14. Interpelacje radnych

    15. Wolne wnioski i zapytania

    16. Zakończenie Sesji.

Początek Sesji o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.  

Źródło: BIP UG Osiek Jasielski

Jak zawsze – zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach Rady Gminy.      

                                                              =


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.