Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 29 kwietnia 2015 roku

BIP_LogoPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku (środa) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. W porządku obrad znalazły się m.in. ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski, oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielskiz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 roku.

9. Interpelacje radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie Sesji.

Początek Sesji o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski

mgr Daniel Socha

Źródło:

BIP Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.