Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 29 lipca 2013 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 29 lipca 2013 roku (poniedziałek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 29 lipca 2013 r.:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski
8. Interpelacje radnych
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zakończenie Sesji

Początek Sesji o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.