Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski wraz z porządkiem obrad dnia 29 września 2014 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 29 września 2014 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Nie ma również zakazu co do nagrywania video oraz audio takich sesji, gdyż są one jawne. Zapraszamy do aktywnego udziału w sesjach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 250/5 położonej w obrębie Czekaj, objętej KW-KS1J/0000/4540/7 o powierzchni 135 m 2 na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod drogę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Osiek Jasielski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.
 12. Interpelacje radnych
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zakończenie Sesji

Początek Sesji o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący

Rady Gminy Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.