Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie gminnego projektu budżetu na rok 2013 oraz WPF Gminy

bank_przetargPrzedstawiamy naszym Czytelnikom opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na temat projektu budżetu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski. Projekty zostały zaopiniowane pozytywnie, aczkolwiek z uwagami. Po uwzględnieniu tych uwag, projekty budżetu i WPF mogą stanowić podstawę do uchwalenia przez Radę Gminy Osiek Jasielski uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

OPINIE RIO w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski:

4843_opinia_rio_vi392012.pdf – Opinia RIO

4843_opinia_rio_vi392012_z_20_12_2012.pdf – Opinia RIO

Wieloletnia prognoza finansowa 31 maja 2012
Wieloletnia prognoza finansowa
Specyfikacja:
4345_wpf.pdf – Wieloletnia prognoza finansowa

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.