Opublikowano Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski uchwalone na Sesji 28 grudnia 2012 r.

UrządOsiekJasielskiPrzedstawiamy mieszkańcom uchwały, które zostały podjęte na ostatniej Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim dnia 28 grudnia 2012 r. Przedmiotowe uchwały to: uchwała w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (…), uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów w miejscowościach: Czekaj, Samoklęski, Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski, oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Poniżej znajdziecie Państwo ich treść.

 

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski
(dostęp 7 stycznia 2013 r.)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.