Organizacje

Wybrane organizacje/stowarzyszenia działające na terenie wsi:

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna

Załęże 1
38-223 Osiek Jasielski

Członkowie reprezentacji OSP w Załężu:

Stanisław Witusik – Prezes
Stanisław Zoła – Wiceprezes – Naczelnik
Stanisław Bolek – Skarbnik
Robert Witusik – Gospodarz
Monika Brocławik – Wiceprezes
Justyna Gryboś – Sekretarz
Elżbieta Majchrowicz – Kronikarz
Dariusz Łaba – Zastępca Naczelnika
Kazimierz Wygonik – Wiceprezes

 

2. Koło Gospodyń Wiejskich

Łaba Marta – przewodnicząca
Buczyńska Wioletta – zastępca przewodniczącej
Brniak Małgorzata – sekretarz
Czyżowicz Dorota – skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu powstało w 1956 roku. Jest to organizacja społeczna która zawsze służyła pomocą i aktywnie działała w naszej miejscowości współpracując z Sołtysem, Radą Sołecką, Rada Pedagogiczną oraz Komitetem Rodzicielskim.

O Kole Gospodyń Wiejskich w Załężu…

 

3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (przy parafii)

4. Akcja Katolicka (przy parafii)