Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski za rok 2012

HerbOsiekJasielskiRadny, wójt, ale także zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Tak wynika z art. 24h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Przedstawiamy Państwu oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych podejmujących decyzje administracyjne za rok 2012.

Nazwisko i imię

Oświadczenie (plik pdf)

 

Mariusz Pykosz  http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Mariusz_Pykosz_001.tif.pdf
Sylwia Twardzik http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Sylwia_Twardzik_001.tif.pdf
Krzysztof Pec http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Krzysztof_Pec_001.tif.pdf
Piotr Wojdacz http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Piotr_Wojdacz_001.tif.pdf
Baciak Irena http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Irena_Baciak_001.tif.pdf
Baciak Kazimierz http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Kazimierz_Baciak_001.tif.pdf
Mikołajczyk Wioletta http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Wioletta_Mikolajczyk_001.tif.pdf
Ciurej Jan http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Jan_Ciurej_001.tif.pdf
Gliwa Anna http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Anna_Gliwa_001.tif.pdf
Maguda Jolanta http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Jolanta_Maguda_001.tif.pdf
Marchewka Antoni http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/OswiadcAntoni_Marchewka_001.tif.pdf
Okońska Tamara http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Tamara_Okonska_001.tif.pdf
Pawlak Danuta http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Danuta_Pawlak_001.tif.pdf
Romanek Józefa http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Jozefa_Romanek_001.tif.pdf
Rączka Marek http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Marek_Raczka_001.tif.pdf
Szarek Lidia http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Lidia_Szarek_001.tif.pdf
Władyka Monika http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Monika_Wladyka_001.tif.pdf
Twardzik Maria http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Maria_Twardzik_001.tif.pdf
Gronek Wioletta http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Wioletta_Gronek_001.tif.pdf
Zima Janusz http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Janusz_Zima_001.tif.pdf

 

Matylda Trześniowska http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Matylda_Trzesniowska_001.tif.pdf
Grażyna Grotkowska http://bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/files/Grazyna_Grotkowska_001.tif.pdf

 

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.