Petycja w sprawie nagrywania na video sesji i komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim

writing-hand-1416710Od około roku czekaliśmy na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam prawo do składania petycji lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek urzędnika, aby na nią odpowiedzieć.

Rada gminy może rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny do jej rozpatrzenia.

W myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja, zgodnie z treścią nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może zostać złożona także drogą elektroniczną, zaś organ, który otrzyma petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie na swojej stronie internetowej (publikacja danych nadawcy jest uzależniona od wyrażenia przez niego zgody).

Adresat ma 3 miesiące na rozpatrzenie otrzymanej petycji. Odpowiedzi również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi mamy prawo do złożenia skargi na bezczynność organu.

Chcąc z skorzystać z przysługującego nam prawa, napisaliśmy petycję do Rady Gminy w Osieku Jasielskim w sprawie rejestracji video sesji i komisji radnych w Osieku Jasielskim. Jej treść znajduje się poniżej.

Petycję tę możecie też Państwo pobrać w wersji edytowalnej, do dalszego wykorzystywania w podobnych lub innych sprawach po prostu ją modyfikując na własne potrzeby: TUTAJ

facebook>>> Strona TAK dla video sesji i komisji radnych w Osieku Jasielskim na Facebooku

writing-hand-1416710

 Treść petycji przygotowali: Krzysztof Bereta, Anna Gryta, Elżbieta Wąs, M.H.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.