Pismo od Stowarzyszenia Nowa Wolica w kwestii instalowania RIPOK (TREŚĆ)

Prezentujemy poniżej w całości przesłane do naszej redakcji pismo Stowarzyszenia Nowa Wolica zawierające w sobie wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii skanów różnych dokumentów (umowy, porozumienia, faktury, pisma, itp.) dotyczących planowanego powstania RIPOK w Wolicy. Wyjaśnijmy, że RIPOK, to Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii. Wniosek wraz z szerokim uzasadnieniem został złożony na ręce Burmistrza Miasta Jasło Ryszarda Pabiana. Analiza przesłanych danych ma pomóc stowarzyszeniu rozwiać wszelkie wątpliwości – jak wskazuje w piśmie – a w szczególności wykluczyć dochodzące do stowarzyszenia informacje, że „koncepcje i analizy dotyczące postępowania mogły powstać poza Urzędem Miasta Jasła i być sfinansowane przez zewnętrzny podmiot najbardziej zainteresowany tym postępowaniem”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wniosku, który skierowany również został do wiadomości wójtów, burmistrzów i prezydentów okolicznych gmin/miast oraz mediów/prasy.

Treść pisma nadesłanego do redakcji:

Jeśli treść jest mało widoczna, tutaj udostępniamy plik PDF – KLIKNIJ.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.