Podkarpacie i Małopolska razem w sprawie połączenia z A4

roboty drogoweSamorządy powiatu gorlickiego i jasielskiego wkraczają w kolejny etap w staraniach o budowę połączenia drogowego z autostradą A4. Już w najbliższy piątek na zaproszenie starosty gorlickiego Mirosława Wędrychowicza i jasielskiego Adama Kmiecika w Jaśle spotkają się przedstawiciele kilkunastu samorządów z terenu Małopolski i Podkarpacia zainteresowani budową tej drogi szybkiego ruchu.

Powiat gorlicki, a wraz z nim wschodnia Małopolska oraz południowo-zachodni obszar Podkarpacia kontynuują starania o utworzenie drogi szybkiego ruchu mającej przebiegać od przejścia granicznego w Barwinku przez powiaty: gorlicki, tarnowski i dąbrowski w województwie małopolskim oraz powiaty krośnieński i jasielski w województwie podkarpackim do węzła autostradowego A4 w Tarnowie – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz.
Kolejnym z kroków podejmowanych przez nasze samorządy jest konferencja z udziałem posłów, polityków oraz przedstawicieli władz samorządowych, która odbędzie się za dwa dni w Jaśle. Spotkanie to jest wynikiem rozmów prowadzonych z marszałkami województwa podkarpackiego oraz przewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury posłem Zbigniewem Rynasiewiczem.

Głównym celem konferencji będzie omówienie dalszych kroków podjętych w celu realizacji tego cennego, transregionalnego przedsięwzięcia oraz zawarcie porozumienia między zainteresowanymi samorządami obu województw.
– Bardzo liczymy na to, że to ważne połączenie drogowe nie zostanie pominięte. Trasa ta jest kluczowa dla rozwoju nie tylko wschodniej części województwa małopolskiego, ale także z perspektywy południowej i zachodniej części województwa podkarpackiego: powiatów jasielskiego, ustrzyckiego, sanockiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, dębickiego, ropczyckiego i mieleckiego. Jest także bardzo ważna dla ruchu tranzytowego na południe Europy, gdyż właśnie przejście w Barwinku przenosi ruch w południowo-wschodniej Polsce na dobrze rozwinięty układ dróg po stronie słowackiej – argumentuje starosta Mirosław Wędrychowicz.
– Należy podkreślić, że ruch na przejściu drogowym w Barwinku oraz w Koniecznej wynosi łącznie średnio ponad 4 tys. pojazdów na dobę. Natomiast przez przejście w Piwnicznej – Muszynce około 1,5 tys. pojazdów – dodaje starosta.

Organizacje samorządowe zainteresowane budową połączenia starają się o uwzględnienie województwa podkarpackiego w koncepcji przestrzennej, którą na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego opracowuje krakowska firma projektowa Altrans.
– Poważne argumenty i wskaźniki są po naszej stronie i wynikają z analizy dokonanej przez zlecenie zarządu województwa małopolskiego nawet bez uwzględnienia województwa podkarpackiego. Wskaźniki te lokują połączenie z węzłem autostradowym w Tarnowie zdecydowanie wyżej niż połączenie z węzłem w Brzesku. Myślę, że wzięcie pod uwagę województwa podkarpackiego stwarza bardzo realne szanse na uwzględnienie tej trasy w strategii Województwa Małopolskiego – dodaje starosta Mirosław Wędrychowicz.

Koncepcja budowy drogi szybkiego ruchu pojawiła się jeszcze w 2011 roku. Wiosną tego samego roku w Tarnowie 25 samorządów podpisywało porozumienie o współpracy w sprawie opracowania koncepcji przestrzennej trasy. Połączenie biegnące od przejścia granicznego w Barwinku i Koniecznej do węzła autostradowego w Tarnowie ułatwi dostęp do stref gospodarczych w Gorlicach, Jaśle, Krośnie i Mielcu poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej wschodniej i południowej Małopolski oraz południowo-zachodniego Podkarpacia do centrum kraju.

Budowa pozwoli również na wykorzystanie potencjału przejścia granicznego w Barwinku i układu drogowego po stronie słowackiej a w przypadku połączenia jej z droga drogą S19, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, rozładowanie ruchu i poprawę bezpieczeństwa kierowców oraz mieszkańców.

Tekst ukazał się na www.zaleze.com dzięki uprzejmości portalu www.rynekinfrastruktury.pl


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.