Ponad milion zł na nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w latach 2012-2015

Nagrody_DPS_FoluszJak informowaliśmy w artykule z lutego br. Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników Starosta Jasielski i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu naruszyli szereg przepisów i muszą ujawnić listę pracowników, kwoty nagród oraz uzasadnienie ich przyznania. Poniżej publikujemy pełną listę pracowników, kwoty nagród otrzymanych w latach 2012-2015 wraz z uzasadnieniem. Suma przyznanych nagród za ostatnie 4 lata wyniosła 1 145 300, 69 zł (milion sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy).

W wydanym wyroku z 20 stycznia 2016 r. (sygn. akt II SA/Rz 1618/15) WSA wskazał, że:

Wynagrodzenia te, wraz ze wszystkimi składnikami (w tym także nagrody) finansowane są ze środków publicznych, a gospodarka tymi środkami jest jawna, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.). W orzecznictwie wydanym w zakresie tej problematyki wskazuje się, że zasada przejrzystości sektora finansów publicznych, aby mogła być w pełni realizowana musi obejmować swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym, aby uzyskał on rzetelny obraz sytuacji finansowej państwa w wybranym przez niego sektorze. (…)

Podał również, że żądane przez skarżącego (redaktora naczelnego portalu zaleze.com) informacje, w tym te dotyczące wysokości nagród przyznanych pracownikom DPS, odpowiadają szerokiemu pojęciu informacji publicznej. Wynagrodzenia, w tym nagrody wszystkich pracowników DPS należą do kategorii spraw o znaczeniu publicznym, skoro wiążą się ze sposobem gospodarowania środkami stanowiącymi majątek publiczny.

Biorąc pod uwagę wywody poczynione wcześniej oraz nie budzący wątpliwości zapis art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej o wyłączeniu ograniczenia w nim wskazanego do osób pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji, stanowisko Starosty Jasielskiego nie zostało zaakceptowane przez Sąd.

WSA w Rzeszowie uznał, że w przypadku udostępnienia informacji o wysokości nagrody przyznanej dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku, bez podania jego personaliów, co do zasady nie dochodzi do naruszenia jego prywatności, nie jest bowiem możliwa identyfikacja takiej osoby. Sąd stwierdził, że DPS w Foluszu powinien ponownie rozpoznać wniosek skarżącego i udostępnić przedmiotowe informacje publiczne.

Dlatego też Sąd w oparciu o art. 145 § 1 plt 1 lit. a) i c) P.p.s.a. w zw. z art. 135 P.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz nakazał rozpoznać w całości wniosek redaktora.

WSA orzekł również zwrot kosztów postępowania poniesionych przez portal zaleze.com.

Odpowiedź DPS w Foluszu otrzymana przez nasz portal 30 marca 2016 r. w sprawie nagród (KLIKNIJ):

___

Nagrody dla pracowników DPS w Foluszu w latach 2012-2015

Wersja pliku PDF do pobrania na dysk TUTAJ.

Nagrody_DPS_Folusz

Wybrane kwoty nagród z listy:

 • Łączna kwota wydatków na nagrody pieniężne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2012 roku wyniosła 180 488,70 zł.
 • Łączna kwota wydatków na nagrody pieniężne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2013 roku wyniosła 361 344,69 zł.
 • Łączna kwota wydatków na nagrody pieniężne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2014 roku wyniosła 338 892,79 zł.
 • Łączna kwota wydatków na nagrody pieniężne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2015 roku wyniosła 264 574,51 zł.

SUMA przyznanych nagród za ostatnie 4 lata: 1 145 300, 69 zł (milion sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy).

 • W okresie 2012-2015 Dyrektor DPS Karol Adamski otrzymał 34 190 zł w ramach nagród (brak uzasadnienia za co nagroda została przez Zarząd Powiatu w Jaśle przyznana)
 • W okresie 2012-2015 Główna Księgowa Teresa Buba otrzymała 12 885 zł w ramach nagród (za szczególne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych)

Powstaje zatem pytanie: czy DPS w Foluszu i Starosta Jasielski musieli doprowadzić do tego postępowania trwającego niemal rok?

Przecież wiele jest wyroków nie tylko dotyczących instytucji publicznych w powiecie jasielskim, które jednoznacznie wskazywały, że lista osób otrzymujących nagrody, ich kwoty i uzasadnienia to informacja publiczna.

Kiedy Dyrektor DPS w Foluszu zwróci z własnej kieszeni koszty postępowania poniesione niepotrzebnie przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej?

Wszakże to pieniądze podatników, które zostały wydane na proces sądowy DPS z prasą.

Zobacz także:

Starosta przegrał w sądzie: Dyrektor DPS w Foluszu musi ujawnić nagrody pracowników

Skarga portalu zaleze.com na Starostę Jasielskiego, bo odmówił ujawnienia nagród pracowników DPS w Foluszu


2 komentarze
 1. jarr pisze:

  gratuluję sukcesu i wytrwałości!

 2. Zenon pisze:

  Ho ho hoo, nieźle!
  Wydano więc przez te 4 lata każdego dnia 784,45 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.