Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie

WSA_Rzeszów_ZałężeNasi Czytelnicy pamiętają jak w połowie kwietnia 2015 roku złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło z uwagi na nieudostępnienie prasie informacji publicznej dotyczącej tego, którym pracownikom Urzędu Miasta Jasło, ile i za co przyznano konkretnie nagrody. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego

Warto przypomnieć co było powodem złożenia skargi do sądu. Otóż dnia 25 marca 2015 roku zapytaliśmy w osobnych wnioskach Burmistrza Miasta Jasło oraz Starostę Powiatu Jasielskiego o:

– wysokość nagród przyznanych w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom urzędu poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty, oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Czytelników wcześniej informowaliśmy o tym w aktualizowanym na bieżąco artykule Nagrody pracowników urzędów Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Dębowiec, Miasta Jasło, Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Urząd Miasta Jasło przekazał dnia 8 kwietnia 2015 r. (czyli po dwóch tygodniach) lakoniczne pismo (e-mail), w którym wskazał, iż wnioskowana informacja stanowi informację podlegającą ponownemu wykorzystywaniu przez wnioskodawcę, a zasady jej udostępnienia regulują art. 23a i n. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ podał też adres strony podmiotowej BIP, na której znajduje się wzór formularza wniosku.

Całkowicie nie zgodziliśmy się z tą argumentacją, dlatego też w skardze na bezczynność złożonej do WSA w Rzeszowie przedstawiliśmy swoje argumenty za jawnością nagród w urzędzie oraz zawarliśmy spostrzeżenia co do takiej reakcji Burmistrza na wniosek złożony przez organa prasowe (treść skargi do pobrania TUTAJ).

Do sprawy po naszej stronie jako prasy przyłączyło się ogólnopolskie Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z Warszawy, które wsparło nas bezpłatną pomocą prawną a także zapewniło nam w Sądzie reprezentację przez rzeszowską kancelarię adwokacką. Serdecznie dziękujemy!

Niestety, przedstawione przez nas argumenty nie zmieniły decyzji Burmistrza Miasta Jasła, i dnia 23 czerwca 2015 r. odbyła się w WSA w Rzeszowie w tej sprawie rozprawa.

Sąd podzielił nasze argumenty. Bezczynność organu miała miejsce, ale według sądu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Najważniejsze, że w sentencji wyroku Sąd zobowiązał Burmistrza do rozpatrzenia naszego wniosku w ciągu dwóch tygodni od zwrotu akt. W dodatku nakazał zwrot całych kosztów postępowania. Nie wymierzył natomiast Burmistrzowi grzywny, o co w skardze wnosiliśmy.

Wyrok będzie być może jeszcze dziś dostępny w internecie w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych – kliknij: OrzeczeniaSygnatura akt to II SAB/Rz 48/15.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Nie rozumiemy, dlaczego organy władzy publicznej tak bardzo chcą ukrywać komu, za co i w jakiej wysokości przyznają swoim pracownikom nagrody. Przecież to powinien być powód do dumy, że ma się takich wzorowych i wyróżniających się pracowników.

Kiedy nagradzani są sportowcy, trenerzy, nauczyciele – wręczane są gratyfikacje finansowe, dyplomy, medale, kwiaty, zapraszane są media.

A gdy chodzi o nagrody dla pracowników, są one przyznawane po kryjomu, w zaciszu gabinetów; nie są ujawniane uzasadnienia tych nagród. I to jest mocno zastanawiające, dlaczego tak się dzieje.

Być może chodzi o to, że te nagrody są przyznawane niesprawiedliwie, albo nieadekwatnie do tego, jak pracownik pracuje. Być może są tak duże dysproporcje między pracownikami, którzy otrzymali nagrody, że ich ujawnienie zrodziłoby domysły, że jest to forma odwdzięczenia się burmistrza, np. za pomoc w kampanii wyborczej? A być może są one tak duże, że ujawnienie ich zbulwersowałoby opinię publiczną, jak w przypadku Skawiny pod Krakowem? (więcej tu: Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA). Tam w ostatnich dwunastu latach przyznano na nagrody dla pracowników urzędu 6 milionów złotych

Nie wiemy, skąd utajnianie danych, w jaki sposób wydawane są publiczne środki. Traci również na tym prestiż miasta Jasło. Trudno bowiem, żeby obywatele dobrze oceniali włodarza, który stara się coś przed nimi ukryć. Zaufanie obywateli do władzy spada wówczas drastycznie.

A jak wiadomo – brak jawności daje pole do powstawania spekulacji, domysłów i plotek. W interesie samego burmistrza jest zatem zapobieganie takim sytuacjom i ujawnienie informacji o nagrodach.

Czekamy na wydanie nam informacji przez Burmistrza. Do sprawy wrócimy na łamach portalu.

Trzeba też zaznaczyć, że to już druga skarga portalu na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło. Pierwsza (w lutym 2014 r.) dotyczyła nieujawnienia informacji dotyczących zawieranych przez urząd umów: Skarga na bezczynność Urzędu Miasta Jasło złożona do WSA w Rzeszowie.

W tamtej sprawie Burmistrz po wielu tygodniach wymiany korespondencji, pism i złożeniu przez nas w końcu skargi do sądu, ujawnił nam informacje, o które wnioskowaliśmy.

O nagrody mamy również w WSA rozprawę z Wójtem Gminy Osiek Jasielski. I w tym wypadku organ ten nie wydał nam informacji o to komu, ile i za co przyznał kilkudziesięciotysięczne nagrody. Termin rozprawy: 9 lipca 2015 r. o godzinie 11:50, sala nr 1. Serdecznie zapraszamy.

O sprawie wczorajszej wygranej w WSA w Rzeszowie napisały dziś w papierowym wydaniu gazety „Nowiny”  na pierwszej stronie (wersja on-line TUTAJ):

10150537_10153380202883794_7335613293092078334_n

a w piątek ukaże się również artykuł w Faktach Jasielskich oraz w tygodniku Nowe Podkarpacie. (aktualizacja ONET.plBurmistrz Jasła przegrał w sądzie. Ma ujawnić, ile wydał na nagrody dla urzędników / twojejaslo.pl / Nowe Podkarpacie: Burmistrz przegrał z portalem)

Przypominamy czytelnikom niedawne ujawnienie nagród przez władze Goleniowa k. Szczecina (zobacz: Władze Goleniowa jakie pierwsze w Polsce ujawniły pełne informacje o nagrodach urzędników).

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by Burmistrz Jasła był pierwszym włodarzem na Podkarpaciu, który w pełni ujawni nagrody przyznane wszystkim pracownikom. Gorąco zachęcamy do transparentnego i jawnego działania.

Nie należy również zapominać o tym, że za nieudostępnienie informacji publicznej grozi postępowanie karne.

Zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

AKTUALIZACJA (28 czerwca 2015 r.):

Materiał o naszej wygranej w WSA i podejściu samorządów na Podkarpaciu do jawności zobaczycie w materiale TVP Rzeszów „Aktualności” od fragmentu 4:25 (kliknij w obraz).

Rzeszow_TVP_Zaleze2

oraz w osobnym materiale TVP Rzeszów:

TVP_Rzeszow_IP

(Wojna z urzędnikami o dostęp do informacji publicznej)

Zobacz także:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=ODtOk88BCQo”]


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.