Porządek obrad Sesji obrad Rady Gminy w Osieku Jasielskim dnia 30 grudnia 2013 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu porządek obrad Sesji obrad Rady Gminy w Osieku Jasielskim dnia 30 grudnia 2013 r. Początek Sesji o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. 

Porządek obrad Sesji obrad Rady Gminy w Osieku Jasielskim dnia 30 grudnia 2013 r. o godzinie 12:00:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzednich Sesjach oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Rady Gminy Osiek Jasielski (projekt budżetu opisywaliśmy w artykule z dnia 22 grudnia 2013 r.: Budżet Gminy Osiek Jasielski na rok 2014)
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski
10. Interpelacje radnych
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zakończenie Sesji.
Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.