Porządek obrad Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 24 września 2013 r.

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 24 września 2013 roku (wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z poniżej podanym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/45/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 czerwca 12011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na okres 2011 – 2013.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/27/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski
12.  Interpelacje radnych
13. Wolne wnioski i zapytania
14. Zakończenie Sesji

Początek Sesji o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.