Powiat Jasielski uruchomił System Informacji Przestrzennej

SIP_Jasło_ZałężePowiat Jasielski uruchomił System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. System umożliwia także zgłaszanie prac geodezyjnych przez internet.

System umożliwia dostęp do informacji publicznej związanej z przestrzenią geograficzną, co przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wpływa na podniesienie poziomu e-usług – mówił Starosta Jasielski Adam Kmiecik – System ten znacznie zwiększa zakres i dostępność usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną, upraszcza dostęp do danych wykorzystywanych przy realizacji zadań administracji w zakresie inwestycji przestrzennych. Zwiększa także efektywność i przejrzystość działań urzędu.

SIP Powiatu Jasielskiego poprzez uruchomienie aplikacji pozwala na powszechny dostęp do danych geometrycznych, prowadzonych w geodezyjnym systemie teleinformacyjnym, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Geoportal_JasłoŹródło: SIP Powiat Jasło

Jak informuje Geodeta Powiatowy, Beata Matysek, aktualnie udostępniane dane geodezyjne obejmują obszar Powiatu Jasielskiego. Uzupełnienie bazy dla tego obszaru będzie odbywało się sukcesywnie w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków, zbiorów danych BDOT, GESUT i innych rejestrów prowadzonych przez wydziały starostwa.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Jasielskiego udostępnia tematyczne dane poprzez portale – mieszkańca, turysty, geodety i publikacji metadanych. Uruchomione portale ułatwią mieszkańcom powiatu dostęp do informacji o nieruchomościach i ich zagospodarowaniu.

Część wewnętrzna systemu udostępniona logowanym użytkownikom, m.in. jednostkom samorządu terytorialnego (gminy) oraz instytucjom i organizacjom, którym niezbędne są dane przestrzenne, pozwoli usprawnić i przyspieszyć wykorzystanie oraz wymianę danych geoinformatycznych.

SIP_Jasło_Załęże
Źródło: SIP Powiat Jasło

System został wdrożony w ramach projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 2 503 859,94 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 045 889,12 zł.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Jasielskiego dostępny jest na stronie starostwa: www.powiat.jaslo.pl.

Źródło:
SP w Jaśle


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.